14 december 2020

Lockdown tot en met 19 januari 2021

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft met teleurstelling en begrip kennisgenomen van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft afgekondigd tot en met 19 januari 2021.

Positief is dat live streaming en repetities mogelijk blijven, net als op- en afbouw van tentoonstellingen, en dat filmopnames binnen de nu geldende regels door kunnen gaan. Ook met de Fieldlabs kan vanaf 15 januari 2021, zoals eerder afgesproken, worden geëxperimenteerd. Koorzang door professionals en onder de twaalf jaar blijft mogelijk.

Het is van groot belang dat er spoedig een routekaart voor de culturele en creatieve sector komt. We roepen het kabinet op om die snel vorm te geven, tezamen met de taskforce, zoals dat ook in de motie Van den Hul en Belhaj wordt gesteld. Een routekaart biedt houvast en perspectief en geeft de sector de mogelijkheid om helder te communiceren naar het publiek. Zo’n routekaart dient mede gebaseerd te zijn op de betrouwbare sneltests en vaccins die op afzienbare termijn grootschalig ter beschikking zullen komen.

Ook een concrete datum van heropening zou helpen in de communicatie met het publiek. Daarbij kan worden onderzocht welke fasering mogelijk is, bijvoorbeeld voor schoolbezoek en lokaal/regionaal bezoek, met het oog op beperking van reisbewegingen.

De extra schade die deze lockdown oplevert voor de culturele en creatieve sector is nog niet geïnventariseerd. Nog zonder deze lockdown had de Taskforce culturele en creatieve sector de schade tot en met 2021 al geschat op zo’n € 4,5 miljard. En inmiddels is tot 1 juli 2021 circa € 1,2 miljard aan noodsteun beschikbaar vanuit overheden, Rijkscultuurfondsen en private partijen. Maar die steun bereikt niet altijd de culturele organisaties waar die voor bedoeld is. Daarom dringt de taskforce aan op effectievere uitvoering van de noodsteun, hetgeen betekent dat meer maatwerk geleverd moet worden voor bijvoorbeeld de TOZO, de NOW en de TVL.

Daarnaast is een robuust herstel- en transitiefonds voor de hele culturele en creatieve sector meer dan ooit van belang, om te kunnen overleven en weerbaar te worden, zich aan te passen en te transformeren. Want na 2020 zal ook 2021 vooral in het teken van de Coronacrisis staan.

LEES HIER CORONA EN DE REGELS VOOR CULTURELE INSTELLINGEN

LEES DE BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER

LEES HIER DE INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID

LEES HIER GEVOLGEN LOCKDOWN VOOR AUDIOVISUELE SECTOR