1 mei 2010

Magazine #42 – Kunst is…

In deze editie veel aandacht voor wat de positie van kunst is in het politieke debat en over de scheidslijnen met andere gebieden als media en creatieve industrie. Daarnaast onder andere aandacht voor de conceptverkiezingsprogramma’s en columns van Halina Reijn en Ingmar Heytze.

Inhoudsopgave:

BLINDSTAREN OP CIJFERS ACHTER DE KOMMA
Marianne Versteegh

Essay: WELKE CULTUUR? WELKE ELITE? WELKE DEMOCRATIE?
Hans van Maanen

Column: DE KUNSTENAAR ALS VOLKSVERTEGENWOORDIGER
Jonas Staal

Interview Jan Jaap Knol: “CULTUUR IS GEEN ELITAIRE ZAAK”
Robbert van Heuven en Annemarie Koopman

Column:
EEN ZIELLOZE, LEGE SAMENLEVING
Halina Reijn

Essay: NAAR EEN INTEGRALE VISIE
Hans Maarten van den Brink

Interview Yttje Feddes: “MET ‘MOOI NEDERLAND’ WIN JE DE OORLOG NIET”
Dirk Bergvelt

Column: “IK GA HIER NIET MEER WEG”
Ingmar Heytze

Interview Dany Jacobs: “JE HEBT NIET ÉÉN CREATIEVE INDUSTRIE”
Annemarie Koopman

Boek Gerard Marlet: CULTUUR IS MEER DAN SLAGROOM OP DE TAART
Aart Kolle

Essay: BROEMEND BARGOENS (OVER ZACHTE STEMMEN IN EEN BEVRIJD GEBIED)
Loek Zonneveld

Achtergrond: DE SCHIJN VAN BELANGENVERSTRENGELING
Inge van der Vlies

Verkiezingsprogramma’s: WAT WIL DE POLITIEK?
Aart Kolle

Column: BEHEERSING ALS LEIDRAAD
Lennart Booij

Column: Ton van der Meer

K92 Magazine 42 – Kunst is… – mei 2010