2 juni 2021

‘Mainstreaming culture’: Cultuur in de EU Fondsen

Op 10 mei 2021 vond de Nederlandse Hub vergadering van de #CulturaldealEU plaats.

Tijdens deze bijeenkomst bracht het Europaplatform een groep samen om Europese culturele thema’s te bespreken en mogelijk een Nederlands hoofdstuk van de Cultural Deal for Europe te schrijven.

Een van de hoofddoelstellingen van de Cultural Deal for Europe is om cultuur op alle beleidsdomeinen te ‘mainstreamen’.

Deze domeinen strekken van de groene transitie tot de geopolitieke ambitie van Europa, de digitale transformatie en een waardegedreven Unie. Het richt zich zowel op de bijdrage van cultuur aan de duurzame ontwikkeling van Europa als op het verschaffen van de middelen aan de sector om zijn volledige potentieel te realiseren.

Praktisch houdt het in dat cultuur naast het aangewezen cultuurprogramma Creative Europe integraal onderdeel wordt van de vele andere Europese programma’s. Cultuur draagt namelijk bij aan een identiteit voor de Europese gemeenschap. In voorgaande artikelen zijn al meerdere programma’s genoemd waar in ieder geval overwogen werd om cultuur te integreren. Recentelijk heeft de Duitse Creative Europe Desk Cultuur een volledig overzicht gemaakt waarin alle Europese instrumenten die open zijn om culturele en creatieve projecten te ondersteunen worden beschreven:

EU Funding for Culture 2021-2027

Hierbij een kort overzicht van de programma’s waarin ook investeringen in- en steun voor cultuur mogelijk zijn:

 1. CREATIVE EUROPE: met als doel om culturele diversiteit en cultureel erfgoed ondersteunen in Europa en om het concurrentievermogen van de CCS te vergroten.
 2. ASYLUM AND MIGRATION FUND (AMF): voor culturele initiatieven gefocust op integratie maatregelen van asielzoekers en migranten.
 3. CITIZENS, EQUALITY, RIGHTS AND VALUES (CERV): om de EU dichter bij haar burgers door hun inzicht in de geschiedenis van Europa, diversiteit en cultureel erfgoed.
 4. DIGITAL EUROPE: om de toegankelijkheid van digitale technologieën te vergroten en tegelijkertijd om nieuwe digitale trends te ontwikkelen onder andere in de culturele sector.
 5. ERASMUS+ : met name voor cultuureducatie en het ondersteunen in sociale inclusie, toegang tot educatie en intergenerationeel leren in culturele instellingen.
 6. EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT (EAFRD): mogelijkheden in de maatregelen om het cultureel erfgoed herstellen en beschermen in landelijke gebieden en ter bevordering van het plattelandstoerisme.
 7. EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF): geen directe connectie met cultuur maar met het gedachtengoed om Europa en zijn burgers dichter bij elkaar te brengen.
 8. EUROPEAN SOCIAL FUND+ (ESF+): voor projecten met betrekking tot thema’s als gelijkheid, een leven lang leren, werk-leven balans, ondersteuning aan kinderen, en inclusie van ouderen en mensen met een handicap
 9. EUROPEAN SOLIDARITY CORPS (ESC): bij culturele en creatieve activiteiten die inzetten op het koesteren van sociale vaardigheden en professionaliteit competenties van vrijwilligers.
 10. HORIZON EUROPE: in een aparte pijler voor cultuur die inzet op de bescherming en restauratie van cultureel erfgoed en het faciliteren van meer betrokkenheid en betere toegang ertoe, ook door digitale hulpmiddelen.
 11. INTERREG: met name voor het bouwen van transnationale netwerken en activiteiten onder culturele belanghebbenden, het faciliteren van interculturele uitwisselingen en het investeren in culturele infrastructuren.
 12. INVESTEU: als ondersteuning voor klein- en middenbedrijf en sociale investeringen en vaardigheden die verwijzen naar de culturele en creatieve sector
 13. NEIGHBOURHOOD, DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION (NDICI): om interculturele dialogen te voeren en als contributie voor duurzame sociale en economische ontwikkelingen.

Tot slot is het nieuwe Creative Europe 2021-2027 op 19 mei aangenomen. Verwacht wordt dat de nieuwe oproepen voor aanmeldingen de komende weken gelanceerd zullen worden. Blijf hierover via de Creative Europe Desk NL van Dutch Culture en Culture Action Europe op de hoogte.