23 november 2020

Moties ingediend bij Begrotingsdebat Cultuur 23 november 2020

Stemmingen over de moties hebben plaatsgevonden op 1 december 2020.

 

De omschrijvingen dienen als richtlijn om aan te geven waar de motie over gaat; zij dekken niet de volledige lading van de motie. 

1 – Motie_van_het_lid_Van_den_Berge_c.s om onderuitputting in het tweede steunpakket met prioriteit in te zetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie. AANGENOMEN

2 – Motie_van_het_lid_Van_den_Berge_c.s. (2) om ervoor te zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers — inclusief ZZP’ers en freelancers — terechtkomt. AANGENOMEN

3 – Motie_van_het_lid_Geluk-Poortvliet om te onderzoeken wat er nodig is om de toekomst van de bladmuziekcollectie van de Stichting Omroep Muziek en de toegang ertoe veilig te stellen. AANGENOMEN

4 – Motie_van_het_lid_Geluk-Poortvliet (1) om de subsidie van ca 205.000 Euro voor CODART voortaan via een andere instelling in de Erfgoedwet, bijvoorbeeld het Rijksmuseum, te laten lopen. AANGENOMEN 

5 – Motie_van_de_leden_Kwint_en_El_Yassini om zo spoedig mogelijk kaart te brengen wat nut, noodzaak en geschatte kosten van een zogenaamde voucherbank, zoals ook opgezet voor de reisbranche, zouden kunnen zijn. AANGENOMEN

6 – Motie_van_de_leden_Kwint_en_Beckerman om te garanderen dat de Seyss-Inquartbunker blijvend een functie krijgt die bijdraagt aan het verdiepen, vergroten en verankeren van de kennis van deze zwarte bladzijde van de geschiedenis. AANGEHOUDEN OP 1 DECEMBER > VERWORPEN OP 8 DECEMBER 

7 – Motie_van_de_leden_Paternotte_en_El_Yassini om met voorstellen te komen hoe het aanschaffen van kunst van individuele kunstenaars aantrekkelijker wordt en de Kamer daarover voor het meireces 2021 te rapporteren. AANGENOMEN

8 – Motie_van_het_lid_Paternotte_c.s_ om duidelijkheid te krijgen over wat in haar kunstcollectie privé-eigendom is en wat tot het domein van het Rijk behoort en om in overleg met de Koninklijke Familie en de Commissie Collectie Nederland te verkennen hoe dit in kaart gebracht kan worden. AANGENOMEN

9 – Motie_van_de_leden_Paternotte_en_Geluk-Poortvliet om een oplossing te vinden voor de stimulering van de groep jonge theatermakers die specifiek door deze instellingen een kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en de Kamer hierover voor de stemmingen over de cultuurbegroting te informeren. AANGENOMEN

10 – Motie_van_de_leden_Van_den_Hul_en_Belhaj om in gesprek te gaan met de initiatiefnemers over hoe de voorstellen van deze aanvullende routekaart van de culturele sector aan kunnen sluiten op de huidige routekaart. AANGENOMEN

11 – Motie_van_het_lid_Van_den_Hul_c.s. – 11 om ook in het tweede steunpakket een substantieel bedrag op te nemen en uit te keren via het Steunfonds Rechtensector. VERWORPEN

12 – Motie_van_het_lid_Van_den_Hul (1) om binnen de begroting ruimte te zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van de ODN (Omscholing Dansers Nederland) van 1 miljoen euro. Oordeel Kamer, na aanpassing tekst, namelijk met weglating van het bedrag van € 1 miljoen. Dus: “verzoekt de regering om binnen de begroting ruimte te zoeken voor een eenmalige financiële ondersteuning van de ODNVERWORPEN

13 – Motie_van_het_lid_Van_den_Hul om te onderzoeken hoe de richtlijnen van de NOW kunnen worden aangepast zodat steun niet met de NOW wordt verrekend. AANGENOMEN