1 december 2006

Nieuwsbrief #35 – Waarheen? Waarvoor? Een plaatsbepaling – december 2006

In deze eerste nieuwsbrief – nieuwe stijl een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het cultuurbeleid. Wat gebeurt er allemaal nog wel en wat niet? Tijd voor een plaatsbepaling.

TEN GELEIDE
Het einde van 2006 nadert, de verkiezingen zijn voorbij, en het nieuwe kabinet laat volgens de deskundigen nog wel een poosje op zich wachten. Kabinet of geen kabinet, the show must go on: eind volgend jaar gaan we met een nieuw subsidiestelsel een volgende cultuurperiode in. Bestaande programma’s worden uitgevoerd. Onze minister Maria van der Hoeven bewijst ondertussen dat het verkorten van de lijnen tussen kabinet en culturele sector in ieder geval leidt tot meer helderheid. Daar wordt zij om gewaardeerd. Officieel bevinden we ons al vanaf juni in een ‘beleidsluwe periode’. Wat gebeurt er allemaal nog wel en wat niet? Tijd voor een plaatsbepaling.

U vindt in deze eerste nieuwsbrief – nieuwe stijl een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het cultuurbeleid. Daarnaast evalueert Paul Kuypers bijna vier jaar cultuurbeleid van staatssecretaris Medy van der Laan.

Verandering is hoe dan ook op komst en dat biedt ook nieuwe kansen. Nieuwe kansen voor de lobby, zoals Cas Smithuijsen beschrijft. Moderne politici gaan ervan uit dat de kunst en cultuur iets te bieden hebben: voor wat hoort wat. Het vraagt om een andere houding van de kunstwereld. Definieer je waarden en zorg dat je kunt aantonen wat nodig is.

De onlangs opgerichte Cultuurformatie, waaraan de Federatie Cultuur, FNV KIEM, de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en Kunsten ’92 deelnemen, gaat namens het hele culturele veld bij het nieuwe kabinet een sterke positie voor kunst, cultuur en media bepleiten. Voor de onderbouwing van deze boodschap wordt een analyse gemaakt van bestaande onderzoeken en gegevens. Instellingen zijn gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Eerste resultaten waren ten tijde van het ter perse gaan van deze nieuwsbrief niet beschikbaar. U vindt meer informatie op www.cultuurformatie.nl

Kunsten ’92 inventariseerde al op voorhand met welke ontwikkelingen kunstenaars en culturele organisaties te maken hebben. Deze gesprekken – waarvan u de verslagen vindt op onze website – leverden een breed palet aan knelpunten en aanbevelingen op. Een overzicht daarvan vindt u in deze nieuwsbrief. Behalve als bijdrage aan de cultuurformatie zullen deze verkenningen uit het veld een basis vormen voor de toekomstagenda van Kunsten ’92. Het pamflet voor een nieuw kabinet, dat u ook aantreft in deze nieuwsbrief, is daarop een voorschot.

 

Marianne Versteegh
Algemeen secretaris Kunsten ‘92

 

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide
Actueel – Pamflet voor een nieuw kabinet
Uitgelicht – De stand van het cultuurbeleid
Beleidsagenda
Opinie – Cas Smithuijsen: Hoe komt kunst in het regeerakkoord?
Opinie – Paul Kuypers: Pas op de plaats
Vereniging – Wat willen we van de politiek?
Column – Said el Haji: Weg met de intellectuelen!
Verenigingsinformatie

Nieuwsbrief 35 – Waarheen? Waarvoor? Een plaatsbepaling – december 2006