3 november 2021

Onzekerheid voor culturele sector duurt voort

Half augustus noemde het Kabinet optimistisch 1 november als de dag waarop alle coronamaatregelen zouden kunnen worden losgelaten. Vanwege oplopende besmettingen en stijgende ziekenhuisbezetting, kondigde het kabinet gisteravond in een persconferentie nieuwe maatregelen aan.

Het coronatoegangsbewijs wordt per 6 november ook verplicht in onder andere musea en monumenten en bij georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar. Wat blijft is de capaciteitsbeperking van 75% voor ongeplaceerde activiteiten en een verbod op de nacht. Daarnaast komt er weer meer aandacht voor de basisregels en een uitbreiding van de mondkapjesplicht naar publieke plekken binnen, waar geen QR-code verplicht is. Lees HIER de nieuwe maatregelen en HIER de specifieke informatie voor kunst en cultuur.

Deze maatregelen zijn te begrijpen, ook al is de culturele en creatieve sector professioneel in publieksbegeleiding en vormt de sector van meet af aan geen noemenswaardige bron van besmettingen door strikte toepassing van adequate protocollen. Ook de handhaving van het coronatoegangsbewijs (CTB) bij cultuurlocaties is goed op orde. Wat de gevolgen van de verscherping zijn voor bijvoorbeeld publieksbezoek is nu nog niet te zeggen, maar dat dit nog steeds fors achterloopt bij 2019 is evident. Voor culturele organisaties die nu te maken krijgen met het inzetten van de coronapas werkt dit kostenverhogend en vraagt het ook een grote organisatorische inspanning, met name voor vrijwilligersorganisaties.

De culturele en creatieve sector wacht met zorg de datum van 12 november af, wanneer het kabinet een beslissing neemt over mogelijke verdere aanscherpingen. Hierdoor blijft de onzekerheid voor de sector voortduren. Per saldo is er op dit moment sprake van meer werkzaamheden, meer kosten en minder bezoekers of deelnemers met minder inkomsten.

Door de nieuwe – plus de nog steeds bestaande – maatregelen en blijvende onzekerheid wordt het belang steeds groter dat de overheid snel met een concreet herstelplan komt. De bezoekcijfers zijn nog lang niet als vanouds en corona kan daar nog lange tijd invloed op blijven hebben. En dat werkt door in de helen keten. Het stopzetten van steunpakketten was en is voor een branche met als kernactiviteit live ontmoeting en ervaringen dan ook niet reëel. Eerder wees de Taskforce culturele en creatieve sector hier al in een brief op. De Taskforce doet een ferm appel op het Kabinet om de sector, en specifiek ook de flexwerkers en zzp’ers, steun en perspectief voor dit seizoen en komende seizoenen te bieden.