Overzicht van de moties en stemmingsuitslagen 30 sep 2021

Onderstreept: appreciatie door de minister
Dikgedrukt: de stemmingsuitslag

Motie van het lid Ploumen (PvdA) c.s. over een herstelplan gericht op de langere termijn voor de kunst- en cultuursector.
Medeindieners: GL, D66, Volt, SP, PvdD, Groep van Haga, BIJ1, JA21. Ontraden
Verworpen op 30 september (door een fout bij de stemmingen)
Aangenomen op 5 oktober (opnieuw ingebracht)

Motie van de leden Van Haga en Pouw-Verweij (Groep van Haga en JA21) over de coronapas en de capaciteitsrestrictie in de cultuursector afschaffen. Ontraden
Verworpen

Motie van het lid Kwint (SP) c.s. over een oplossing voor de onverzekerbaarheid van culturele evenementen tegen een pandemie voor de komende jaren.
Medeindieners: GL, PvdA, D66, PvdD, Volt. Ontraden
Aangenomen

Motie van het lid Wassenberg (PvdD) c.s. over zorgdragen voor het alsnog toekennen van misgelopen coronasteun aan de cultuursector.
Medeindieners: SP, GL, PvdA, Volt, JA21, Groep van Haga. Ontraden
Verworpen

Motie van het lid Kwint (SP) c.s. over in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sectorspecifiek aandacht geven aan beginnende makers.
Medeindieners: GL, PvdA, D66, PvdD, Volt. Oordeel Kamer
Aangenomen

Motie van het lid Kwint (SP) c.s. over in de verdere uitvoering van het garantiefonds coulance betrachten.
Medeindieners: GL, PvdA, PvdD, Volt. Ontraden
Verworpen

Motie van het lid Wassenberg (PvdD) c.s. over uitspreken dat het ongepast is om coronasteun te besteden aan andere zaken dan de kunst- en cultuursector.
Medeindieners: SP, GL, PvdA, D66 Groep van Haga, Volt, JA21. Oordeel Kamer
Aangenomen

Motie van de leden Van Strien en Werner (VVD en CDA) over een evaluatie van de Fieldlab evenementen langs de zes gedefinieerde categorieën. Oordeel Kamer
Aangenomen

Motie van het lid Gündogan (Volt) c.s. over ten minste 2% van het voor Nederland beschikbare budget uit het Europees herstelfonds investeren in de culturele en creatieve sector.
Medeindieners: BIJ1 en GL. Ontraden
Verworpen

Motie van de leden Wuite en Westerveld (D66 en GL) over uitspreken dat 2% van het geld dat Nederland toekomt in het kader van het Europese herstelfonds aan de culturele en creatieve sector wordt toegekend. Oordeel Kamer
Verworpen

Motie van het lid Westerveld (GL) c.s. over de steun voor de culturele en creatieve sector continueren.
Medeindieners: PvdA, PvdD, Volt, SP. Ontraden
Verworpen

Motie van de leden Gündogan en Ploumen (Volt en PvdA) ver een onderzoek naar de multipliereffecten van de culturele en creatieve sector op innovatie en economische vooruitgang. Oordeel Kamer
Aangenomen