11 september 2012

PERSBERICHT: HERSTEL CULTUUR KAN NIET WACHTEN OP REGEERAKKOORD

Snelle actie politiek is nodig om onomkeerbare schade cultuur te voorkomen:

Deze maanden hebben talrijke culturele instellingen geen andere keuze dan zichzelf op te heffen en komen kunstenaars en stafmedewerkers op straat te staan.
Het is belangrijk om nu, voor de Algemene Beschouwingen van 26 en 27 september a.s., maatregelen te nemen. De totstandkoming van een nieuw regeerakkoord zal zonder twijfel langer duren dan de tijd die culturele instellingen, waarvan fondsen en adviesorganen vinden dat zij een essentiële functie in het bestel bekleden, nog rest. Als de politiek niet meteen na de verkiezingen maatregelen neemt, is de schade binnen enkele maanden onomkeerbaar.

Kunsten ’92 en de Federatie Cultuur hebben er bij de fractievoorzitters van alle politieke partijen in een brief op aangedrongen om meteen na de verkiezingen een aantal knelpunten op te lossen. Nederland staat op het punt zich te ontdoen van een aantrekkelijk en veelzijdig productieklimaat. Ook zijn noodzakelijke voorwaarden voor gezond ondernemerschap nog niet gerealiseerd. Wat in decennia is opgebouwd verdwijnt nu in één klap. Dat kan alleen worden voorkomen als de politiek bereid is om, vooruitlopend op het nieuwe regeerakkoord, snel in actie te komen.

Een aantal politieke partijen heeft hiervoor in hun verkiezingsprogramma middelen gereserveerd. SP en GroenLinks willen de bezuinigingen volledig terugdraaien en zelfs meer investeren (SP), PvdA en D66 willen €50 miljoen herstellen. Jetta Klijnsma (PvdA) heeft gisteren tijdens een bijeenkomst in de Toneelschuur in Haarlem al een voorzet gedaan: “Aan cultuureducatie en talentontwikkeling geven wij met stip voorrang”.

Lees bijvoorbeeld de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Stef Blok en de brief voor de Algemene Beschouwingen aan Diederik Samsom.