28 september 2020

Persconferentie aangescherpte coronamaatregelen

Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor de culturele en creatieve sector?

Op maandagavond 28 september hebben minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aangekondigd om het te snel stijgende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

De maatregelen raken ook de culturele en creatieve sector en ook hier gaat het vooral om vermijden van drukte en beperking van contacten. De intentie is dat de activiteiten, weliswaar met inachtneming van de nieuwe beperkingen, grotendeels doorgaan. Op NU.nl noemt voorzitter van Kunsten ’92 en van de taskforce Jan Zoet het positief dat de maatregelen genuanceerd zijn en erop gericht dat deze sector open kan blijven. Ook vindt hij het belangrijk dat culturele instellingen snel ontheffingen kunnen krijgen, mits zij een goed functionerend protocol hebben.

Op dit moment staat op de site van de Rijksoverheid een uitgebreid bericht over alle maatregelen, voorwaarden en uitzonderingen. Inmiddels heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief (< klik) aan de Tweede Kamer gestuurd.

Aan de hand van het bericht van de Rijksoverheid (klik hier) melden wij hier wat wij nu al weten met betrekking tot de culturele en creatieve sector:

> Als algemene landelijke regel geldt voor binnen een maximum van 30 personen per ruimte en voor buiten (indien er geen continue doorstroming is) van 40 personen. In een culturele instelling kunnen zich meerdere ruimtes bevinden.
> Voor de beperking van maximaal 30 personen binnen geldt dat de Veiligheidsregio’s ontheffing kunnen verlenen voor panden van groot belang.
> Kunsten ‘92 beveelt de Veiligheidsregio’s aan om ‘van groot belang’ op te vatten als:
>>> Er vinden activiteiten plaats met een cultureel karakter
>>> Er geldt een coronaprotocol dat zorgvuldig wordt nageleefd
>>> Er zijn ruimtes die groot genoeg zijn om meer dan 30 mensen op 1,5 meter afstand te ontvangen en te placeren.
> Wij raden culturele instellingen dan ook aan om direct contact op te nemen met de contactpersoon bij de gemeente en te verwijzen naar het in gebruik zijnde protocol, om deze ontheffing zo snel mogelijk te kunnen krijgen.
> Voor zakelijke evenementen binnen culturele instellingen blijft het maximale aantal personen 30.
> Eet- en drinkgelegenheden, ook binnen culturele instellingen, hebben tot 21.00 inloop en sluiten om 22.00 uur. Zij zijn verplicht bezoekers te vragen zich te registreren.
> Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten en musea vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. In bibliotheken wordt met een maximaal aantal winkelmandjes gewerkt.
> In deze ‘doorstroomlocaties’ wordt het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers door de Veiligheidsregio bepaald in overleg met de locatie, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. De protocollen van monumenten en musea voldoen aan de garantie van 1,5 meter afstand.
> Uitzonderingen op het nieuwe maximum voor ruimte binnen (max 30) – en activiteiten buiten (max 40) worden onder meer gevormd door onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang. Cultuureducatie valt onder onderwijs, waardoor deze uitzondering daar ook voor geldt.
> Een gezelschap mag niet groter zijn dan 4 personen. Belangrijke uitzondering hierop zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Een gezelschap onderweg op tournee hoort daar ook bij.