6 april 2021

Pilots toegangstesten bij concertzalen, theaters, poppodia, musea en monumenten starten op 9 april

Op 6 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat tussen 9 en 30 april a.s. in de cultuursector pilots* plaatsvinden die het begin markeren van de heropening van de sector. In een beperkt aantal culturele instellingen worden de pilots volgens een vastgestelde kalender uitgevoerd. Bezoek aan deze concerten, voorstellingen, musea en monumenten is mogelijk wanneer van tevoren een negatief testbewijs kan worden overlegd. De sneltest kan gratis worden gedaan bij deelnemende testcentra. Het coronaprotocol blijft bij de pilots voor de veiligheid nog steeds van kracht, dus ook de 1,5 meter regel.

Testbewijzen (toegangstesten)
Met deze tijdelijke maatregel wil het kabinet testbewijzen inzetten om ook bij hoge risiconiveaus tijdelijk op een veilige wijze delen van de samenleving te kunnen heropenen. Met toegangstesten kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan zonder toegangstesten. Toegangstesten helpen dus om sneller en meer mogelijk te maken. Lees HIER in het algemene bericht van de Rijksoverheid meer over pilots met testbewijzen in de cultuur-, sport- en recreatiesector .

Kalender
Bij de samenstelling van de kalender met data en locaties is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine bedrijven of instellingen. De kalender is door het kabinet opgesteld, in samenspraak met de veiligheidsregio’s, de Taskforce culturele en creatieve sector en de deelnemende branche- en koepelorganisaties.

Een eerste stap richting heropening van de cultuursector
Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water aan de lippen. Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, is bezoek met testbewijzen de enige weg om weer bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.

Locaties die deelnemen aan deze pilot
Op het bericht van de Rijksoverheid is te zien wanneer op welke locaties een activiteit plaatsvindt. Klik HIER

Voor bezoek of deelname kunt u naar de volgende links voor reserveren en informatie:
> Voor musea: ga naar https://www.museum.nl/nl
> Voor theaters: ga naar https://www.vscd.nl/nieuws/theaters-en-concertzalen-van-de-vscd-als-eerste-weer-open
> Voor poppodia: ga naar vnpf.nl/nieuws of naar de website van het betreffende poppodium
> Voor monumenten ga naar https://www.nationalemonumentenorganisatie.nl/nieuws

* Deze pilots toegangstesten zijn geen onderdeel van de eerder georganiseerde evenementen in het kader van Fieldlab Evenementen. De pilots beproeven de testlogistiek en zijn bedoeld om het maatschappelijk leven met behulp van sneltesten weer op gang te brengen.

De Taskforce culturele en creatieve sector wordt gevormd door Kunsten ’92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur (VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Cultuurconnectie, VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, VvNO Vereniging van Nederlandse Orkesten, Museumvereniging, VOB Vereniging Openbare Bibliotheken, Koepel Opera), VVTP Vereniging Vrije Theater Producenten, Erfgoedplatform, NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, VVEM Vereniging van Evenementenmakers, ENCORE Alliantie van de Creatieve Industrie, NVPI Branchevereniging van de entertainmentindustrie, Platform ACCT Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, Federatie Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu en alle leden van deze organisaties.