26 augustus 2020

Position paper RENEW EUROPE over het culturele herstel

Tijdens de vakantie hebben ze bij de Europese instellingen niet stil gezeten. Allereerst heeft de DG Onderwijs, Jongeren, Sport en Cultuur van de Europese Commissie een nieuwe website over cultuur gepubliceerd. Hier is informatie te vinden over Europese programma’s, regelgeving, project en andere publicaties. Ook worden projectoproepen hier gepresenteerd.

Ook heeft de politieke groep van het Europees Parlement Renew Europe een position paper gepubliceerd over een Europees cultureel herstel. Hierin geven ze aan dat “de culturele en creatieve industrieën zijn strategisch voor Europese burgers en de economie. De werkenden in de culturele en creatieve sector moeten voordeel halen uit een echt Europees herstel, niet alleen omdat de cultuur een cruciale rol is in onze economie, maar ook omdat het tekent voor Europese samenlevingen en waarden, het bijdraagt aan het onderwijs en de democratie versterkt”.

Belangrijke punten waar Renew Europe voor pleit zijn:

  • Inspelen op de urgentie en het beperken van de impact van de crisis op de culturele sector in Europa, door middel van de herstelfondsen en Europese programma’s.
  • Herstellen van de uitwisselingen van toeristen door middel van cultuur, o.a. door middel van het moderniseren van erfgoed promotiemiddelen en het herstructureren van European Capitals of Culture programma’s.
  • Ondersteuning van Europese creatieve content om in de digitale markt te groeien, waaronder door de implementatie van de nieuwe audiovisuele en mediaservices richtlijn.
  • Een echte ambitie voor Europese cultuur met duurzame infrastructuren en grote coproducties die over grenzen gaan.

Het is nog afwachten of andere Europese politieke groepen een positie gaan innemen over het herstel van de culturele en creatieve sector.

Tot slot heeft de Groupe d’études géopolitiques (een academische denktank) een policy paper gepresenteerd, waarin zeven voorstellen worden aangegeven voor een verdieping van het Europese culturele herstelplan. Deze bevindingen kunnen zorgen voor interessante stof tot nadenken.