5 september 2023

Reactie Kunsten ’92 op consultatie Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Kunsten ’92 heeft in een brief gereageerd op de internetconsultatie over de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten.

In de reactie stellen we dat een gezonde arbeidsmarkt belangrijk is voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Mede als gevolg van het advies Passie Gewaardeerd (2016) van de SER en Raad voor Cultuur, heeft Kunsten ’92 de regie genomen om tot een gezonde arbeidsmarkt voor de culturele en creatieve sector te komen. Hieruit is de arbeidsmarktagenda cultuur voortgekomen en de Fair Practice Code (FPC), die door de gehele sector wordt omarmd. Het is goed dat de regering met plannen en wetgeving komt om de arbeidsmarkt te verbeteren. Wij pleiten er voor dat de hervorming van de arbeidsmarkt in nauwe samenhang met cultuurpolitieke besluitvorming plaatsvindt. Wij vragen hierbij daarom om specifiek oog te hebben voor de culturele en creatieve sector en ook voor de budgettaire consequenties die dat heeft om de binnenlandse cultuurproductie op het gewenste niveau te houden en werknemers in onze sector daadwerkelijk meer zekerheid en een beter inkomen te bieden.

In het kader van de voorgestelde wet brengt Kunsten ’92 voor de consultatie een drietal punten voor het voetlicht: samenhang, werkzekerheid en inkomenszekerheid.

Concreet:

  1. houd oog voor de samenhang en wisselwerking van cultuurbeleid en arbeidsmarktbeleid, versterk HRM-functies en verruim het budget voor implementatie van deze nieuwe arbeidswetgeving;
  2. behoud flexibiliteit en ruimte voor seizoenswerk zoals ook wordt voorgesteld in het basiscontract, blijf daarbij maatwerk van sociale partners toestaan in cao-verband;
  3. overweeg een voorziening om inkomenszekerheid te verschaffen in perioden zonder directe relatie met een werkgever of opdrachtgever.

DE UITWERKING VAN DEZE DRIE PUNTEN IN DE GEHELE BRIEF IS HIER TE LEZEN