22 mei 2018

Reactie Kunsten ’92 op Visiebrief ‘Cultuur in een Open Samenleving’

Kunsten ’92 heeft in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gereageerd op de visiebrief van minister van Engelshoven “Cultuur in een Open Samenleving”, waarover op 30 mei a.s. in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd.

In de brief wordt waardering uitgesproken “voor de perspectieven die de minister biedt, waardoor de sector weer vooruit kan kijken, achterstallig onderhoud kan plegen en plannen kan maken voor de toekomst. Kunsten ’92 onderstreept ook van harte het belang dat het kabinet toekent aan een voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod, aan het stimuleren van grotere diversiteit van aanbod en publiek bij bestaande cultuuruitingen en aan de versterking van het internationale culturele profiel van Nederland”.

Kunsten ’92 pleit in deze brief voor een veranderimpuls, een tijdelijke regeling die het voorgenomen proces van regiovorming ruimte biedt om bottom-up, in samenwerking met het culturele veld, knelpunten op te lossen en tot een ‘beleidsrijker rijksbeleid’ te komen.

Behalve op de Herinrichting van het bestel, gaat de brief in op enkele (niet alle) hoofdstukken uit de visiebrief: ‘Een sterke culturele sector’, ‘Cultuur maakt nieuwsgierig’, ‘Een leefomgeving met karakter’. Er staan aanbevelingen in op gebieden als regiovorming, kunst en cultuur in het curriculum, de arbeidsmarkt, erfgoed en ruimtelijke ontwikkeling.

Voor Kunsten ’92 blijft het vergroten van het bereik, onder andere door middel van cultuureducatie en -participatie voorop staan, met daarnaast een aanpak die erop is gericht de diversiteit en de (internationale) kwaliteit van onze sector zichtbaarder en sterker te maken. De betrokkenheid van landelijk, regionaal en lokaal bestuur is daarbij cruciaal.

Lees hier de gehele brief.