Verslag Kamerdebat 29 juni 2023 over BIS 25-28

Commissiedebat in de Tweede Kamer over Uitgangspuntenbrief Cultuur op donderdag 29 juni 2023.

KIJK HIER HET HELE DEBAT TERUG
LEES HIER HET VERSLAG DOOR DE TWEEDE KAMER
LEES HIER DE RUWE AANTEKENINGEN

Op 29 juni jl. debatteerde de Tweede Kamer over de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Uslu voor de Basisinfrastructuur voor de culturele subsidieperiode 2025-2028 (BIS 25-28). In aanloop naar dit debat heeft Kunsten ’92 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een reactie op de uitgangspunten en aandachtspunten voor de cultuurwoordvoerders.

Er volgt voor het zomerreces nog een Tweeminutendebat tijdens een plenaire vergadering, waarbij de SP een motie zal indienen tegen het schrappen van het verlaagde btw-tarief. Het wetgevingsoverleg (WGO Cultuur) met staatssecretaris Uslu volgt op 6 november 2023.