7 juni 2019

Stand van zaken Coalitieakkoorden provincies

STAND PER 19 AUGUSTUS 2019

ALLE AKKOORDEN ZIJN GESLOTEN


Provincie Friesland
Coalitieakkoord 
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/coalitie-kiest-voor-stimuleren-van-fries-geluk_18035.html


Provincie Groningen

Coalitieakkoord > https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/nieuw-coalitieakkoord-gedeputeerde-staten-gepresenteerd/


Provincie Drenthe
Coalitieakkoord
> https://www.provincie.drenthe.nl/@133521/coalitieakkoord/


Provincie Overijssel
Coalitieakkoord
> http://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/ 


Provincie Gelderland
Coalitieakkoord
> https://www.gelderland.nl/Coalitieakkoord-Samen-voor-Gelderland-gepresenteerd


Provincie Flevoland
Coalitieakkoord 
https://www.flevoland.nl/actueel/coalitieakkoord-2019-2023


Provincie Utrecht
Coalitieakkoord
> https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten/2019/mei/nieuwe-ambities-brengen-energie-provincie-utrecht/


Provincie Noord-Holland
Coalitieakkoord
> https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2019/Juni_2019/Coalitie_Noord_Holland_Duurzaam_doorpakken  


Provincie Zuid-Holland

Coalitieakkoord > https://www.zuid-holland.nl/overons/coalitieakkoord-2019/


Provincie Zeeland

Coalitieakkoord > https://www.zeeland.nl/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord-2019-2023-samen-verschil-maken


Provincie Noord-Brabant
Coalitieakkoord >https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/juni/bestuursakkoord-brabant-2019-2023-kiezen-voor-kwaliteit


Provincie Limburg
Coalitieakkoord 
> https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/juni/collegeprogramma/