Stemmingsuitslagen moties bij WGO Cultuur 14 november 2022

OVERZICHT VAN ALLE MOTIES: KLIK HIER

AANGENOMEN

 • 36 200 VIII, nr. 18 – de motie-Van Strien over ruimte laten in de BIS-periode 2025–2028 voor het meenemen van de uitkomsten van het onderzoek van DEN en TNO
 • 36 200 VIII, nr. 19 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Strien over uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur komen
 • 36 200 VIII, nr. 22 – de motie-Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten
 • 36 200 VIII, nr. 23 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Mohandis c.s. over onderzoeken op welke wijze «de bibliotheek op school» duurzaam verankerd kan worden
 • 36 200 VIII, nr. 25 – de motie-Mohandis c.s. over ervoor zorgen dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur toereikend blijft om cultuurdeelname voor kinderen te faciliteren
 • 36 200 VIII, nr. 26 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Werner c.s. over een start maken met een handreiking over wat er nodig is om fysieke toegang tot cultuur te garanderen
 • 36 200 VIII, nr. 28 – de motie-Westerveld c.s. over de mogelijkheid van een verplichte Fair Practice Code betrekken bij de voorbereiding van de nieuwe BIS
 • 36 200 VIII, nr. 30 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Akerboom c.s. over onderzoeken hoe concrete stappen kunnen worden gezet om culturele instellingen en activiteiten te verduurzamen

VERWORPEN

 • 36 200 VIII, nr. 14 – de motie-Martin Bosma over zich uitspreken tegen protestacties waarbij kunstwerken kunnen worden beschadigd
 • 36 200 VIII, nr. 15 – de motie-Martin Bosma over een systematische actie om de netwerken en de financiering van de klimaatactivisten in kaart te brengen
 • 36 200 VIII, nr. 16 – de motie-Martin Bosma over in contact treden met de Universiteit Leiden om een door deze universiteit verwijderd schilderij over te brengen naar de vrijdenkersruimte van de PVV in de Tweede Kamer
 • 36 200 VIII, nr. 17 – de motie-Martin Bosma over in overleg treden met het Rijksmuseum om ervoor te zorgen dat de linkse drambordjes verdwijnen
 • 36 200 VIII, nr. 20 – de motie-Kwint c.s. over het komende jaar de gereserveerde middelen al zo veel mogelijk besteden aan hogere inkomens voor makers in de cultuur
 • 36 200 VIII, nr. 29 – de motie-Westerveld c.s. over op termijn alle instellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verplichten om een cultuurkaart of MBO Card beschikbaar te stellen

AANGEHOUDEN

 • 36 200 VIII, nr. 21 – de motie-Kwint c.s. over ervoor zorgen dat techreuzen en audiostreamingsdiensten een eerlijke bijdrage leveren aan de inkomenspositie van makers
 • 36 200 VIII, nr. 24 – de motie-Mohandis/Westerveld over de Kamer zo snel mogelijk informeren over de wijze waarop culturele instellingen die in de problemen komen door de stijgende energielasten kunnen worden gesteund
 • 36 200 VIII, nr. 27 (aangehouden) – de motie-Werner over onderzoek doen naar de financiële positie van rijksmusea, gesubsidieerde musea en particuliere musea
 • 36 200 VIII, nr. 31 (aangehouden) – de motie-Akerboom over de mogelijkheden onderzoeken om samen met de sector tot een Code Cultuur, Klimaat & Milieu te komen
 • 36 200 VIII, nr. 32 (aangehouden) – de motie-Bisschop/Van der Graaf over in kaart brengen wat er nodig is aan extra ondersteuning en subsidie voor het ontwikkelen van kerkenvisies