22 november 2012

STEUN DE WE ARE MORE CAMPAGNE

Op woensdag 20 november vond voor het eerst sinds vier jaar in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) plaats over de Agenda van de OJCS-Raad (de Europese raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport). Dit alles ter voorbereiding op de samenkomst van ministers van Cultuur op 26 en 27 november in Brussel. Dan wordt namelijk door alle EU-ministers van Cultuur een besluit genomen over het Creatief Europa-Programma. Creatief Europa is het nieuwe EU-programma voor cultuur en media voor de periode van 2014 tot 2020, waarbij de MEDIA, MEDIA Mundus- en cultuurprogramma’s worden samengevoegd.

In aanloop naar dit Algemeen Overleg van woensdag in de Tweede Kamer had Kunsten ’92 met een aantal andere Nederlandse en Europese organisaties in een brief aan de Tweede Kamer steun gevraagd voor de in het Creatief Europa-Programma voorgestelde budgetverhoging en garantiefaciliteit voor culturele producties.

Tijdens dit Algemeen Overleg woensdag werd zoals gezegd gedebatteerd over de zogeheten OJCS-agenda. Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uitte zich positief over Creatief Europa. Zij zag het stimuleren van culturele uitwisseling, de mobiliteit van kunstenaars en de verruiming van markten in Europa als waardevolle bijdragen van de EU. Positief ook was dat de minister veel vragen van de Kamerleden kreeg over Creatief Europa.
CDA-kamerlid Mona Keijzer was kritisch over de rol en resultaten van Europa: “Waar bemoeit Europa zich eigenlijk mee?”
D66-kamerlid van Meenen onderschreef dat de garantiefaciliteit de culturele en creatieve sector ondernemender maakt en groei stimuleert. “Waarom hanteert de minister het standpunt van de nul-lijn (geen budgetverhoging); dit kwam toch voort uit het vorige kabinet? En wat is de verklaring voor het halveren van het budget voor de garantiefaciliteit?” De minister wil het totale budget voor Creatief Europa behouden en staat niet negatief tegenover de garantiefaciliteit.

Om ervoor te zorgen dat de Europese cultuurministers overtuigd worden van het belang van het Creatief Europa-Programma en van voldoende budget daarvoor, roepen we u allen op om de We Are More campagne te steunen. Dat kunt u doen door naar de We are more site te gaan en daar de brief te tekenen. Deze last minute actie heeft in  korte tijd rond de 5000 verstuurde brieven opgeleverd!