23 maart 2021

Taskforce: heropenen cultuursector begint met pilots sneltesten in april

In april starten de eerste proeven met sneltesten in de cultuursector. Concerten, voorstellingen, museum- en monumentenbezoek zijn vanaf die datum op beperkte schaal mogelijk wanneer van tevoren een sneltest wordt afgenomen. 

Concertzalen, theaters, festivals, poppodia, monumenten en musea zijn dicht. Ook al toont onderzoek aan dat de sector veilig is door minutieuze protocollen en strenge handhaving. Blokprogrammering, looproutes, zaalindeling, ventilatie, tijdsloten, aangepast sanitair: werkelijk alles is gedaan om een bezoek veilig te maken. Het publiek snakt naar inspiratie, bezieling en verstrooiing. Artiesten en zzp’ers in de cultuursector staat het water tot boven de lippen: geen werk, geen inkomen, geen vooruitzicht.

Routekaart
De huidige routekaart van het kabinet biedt weinig perspectief. Zolang besmettingsniveaus het uitgangspunt blijven, zit de cultuursector potdicht. De Taskforce vindt het realistischer dat de druk op de gezondheidszorg of de vaccinatiegraad als leidraad voor heropening worden genomen.

Ook gaat de huidige routekaart bij culturele instellingen, met uitzondering van ‘doorstroomlocaties’ zoals musea, nog steeds uit van ontmoedigend kleine absolute aantallen bezoekers, zelfs bij lage risiconiveaus. De Taskforce pleit ervoor de bezoekcapaciteit voor deze locaties te normeren op vierkante meters per gebouw en per zaal. Zo’n dubbelslot, met alle veiligheidsmaatregelen die deze cultuurlocaties in acht nemen, garandeert veilig bezoek en geleidelijke toename van bezoekcapaciteit per risiconiveau.

Sneltesten
Er wordt nu een alternatief verkend: heropening met behulp van sneltesten. In samenwerking met de ministeries van OCW en VWS en de Stichting Open Nederland worden op dit moment op kleine schaal concerten, voorstellingen en andere culturele activiteiten voorbereid die bedoeld zijn om lessen te leren uit het gebruik van sneltesten in de culturele sector*.
De pilots zijn verspreid over het gehele land en altijd in de buurt van speciaal hierop toegeruste snelteststraten. Voor de maand april zal in overleg met de Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en lokale bestuurders een kalender gemaakt worden waarin de planning van pilots bij podia, musea en erfgoedlocaties is opgenomen. Er wordt een wetsvoorstel voorbereid om testbewijzen op grotere schaal in te kunnen zetten.

Zolang openstelling via de weg van de routekaart niet kan, kunnen sneltesten een belangrijk instrument zijn om het maatschappelijke leven op gang te brengen. De cultuursector staat klaar om bij te dragen aan de testlogistiek en kan niet wachten om op deze wijze alvast veilig bezoekers te ontvangen en het werk van kunstenaars en artiesten te tonen.

*Deze pilots sneltesten zijn geen onderdeel van de eerder georganiseerde test-evenementen in het kader van het Fieldlab Evenementen. De pilots beproeven de testlogistiek en zijn bedoeld om het maatschappelijk leven met behulp van sneltesten weer op gang te brengen.

De Taskforce culturele en creatieve sector wordt gevormd door Kunsten ’92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur (VSCD Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Cultuurconnectie, VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, VvNO Vereniging van Nederlandse Orkesten, Museumvereniging, VOB Vereniging Openbare Bibliotheken, Koepel Opera), VVTP Vereniging Vrije Theater Producenten, Erfgoedplatform, NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, VVEM Vereniging van Evenementenmakers, ENCORE Alliantie van de Creatieve Industrie, NVPI Branchevereniging van de entertainmentindustrie, Platform ACCT Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, Federatie Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu en alle leden van deze organisaties.