17 november 2011

Update geefwet: Kamer wil aftrek giften cultuur halveren

CDA en PVV willen het budget voor de Geefwet, die donaties aan de cultuursector fiscaal moet bevorderen, terugbrengen van 12 miljoen naar 5 miljoen euro. Dat bleek tijdens een debat in Tweede Kamer over het Belastingplan 2012, waar de Geefwet deel van uitmaakt. Het voorstel lijkt gesteund te worden door de VVD. Van dit bedrag is dan 3 miljoen beschikbaar voor giften van particulieren. Zij mogen donaties aan het goede doel voor 125 procent aftrekken van de inkomstenbelasting. Daarbij mag het voordeel voor de donateur niet boven de 1.250 euro komen. Bedrijven kunnen komend jaar dan 2 miljoen extra aftrekken. Door de aanpassing zou staatssecretaris Weekers volgend jaar 7 miljoen euro ‘overhouden’. Dit bedrag moet, zo stellen VVD en CDA in een motie voor, ten goede komen aan ruimere fiscale aftrek voor giften aan steunstichtingen, waaronder culturele verenigingen. Donderdag 17 november stemt de Tweede Kamer.