8 september 2022

Vacature: directeur Kunsten ’92

Kunsten ’92 start zoektocht naar een nieuwe directeur

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector. Op dit moment telt de vereniging circa 420 leden uit alle disciplines, van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Met een gezamenlijke stem streeft de vereniging ernaar om het maatschappelijke en politieke klimaat voor cultuur in Nederland te verstevigen. We zijn een onafhankelijke vereniging, die wordt gefinancierd door haar leden.

In de afgelopen decennia heeft Kunsten ’92 zich ontwikkeld tot een onmisbare gesprekspartner voor politici, overheden, kunst- en cultuurraden, fondsen en opiniemakers. We volgen beleid en besluitvorming op de voet en dragen waar mogelijk constructieve oplossingen namens de hele sector aan. Zo coördineren we bijvoorbeeld de Taskforce culturele en creatieve sector. Kunsten ’92 is daarnaast agendabepalend en ontwikkelt in samenwerking met haar wijdvertakte netwerk visies en agenda’s, met als het doel het bevorderen van een robuuste culturele en creatieve sector.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze huidige algemeen secretaris/directeur, Marianne Versteegh, is Kunsten ’92 op zoek naar een opvolger, per (uiterlijk) 1 april 2023. Marianne heeft vrijwel vanaf de oprichting in 1992 aan het roer gestaan van Kunsten ’92. Mede dankzij haar inzet en innemende overtuigingskracht heeft de vereniging breed vertrouwen en aanzien verworven, bij zowel kunstenaars als culturele organisaties, overheden en andere betrokkenen in de culturele en creatieve sector.