30 november 2021

Vangnetregeling zzp en flexwerkers

De nieuwe coronamaatregelen treffen de creatieve en culturele sector opnieuw onevenredig hard. Veel zzp’ers en flexwerkers die in december eindelijk weer een enigszins gevulde agenda hadden, zijn opnieuw een groot deel van hun werk én inkomen kwijt. Daarom uiten de Creatieve Coalitie en de Taskforce culturele en creatieve sector (waar de Creatieve Coalitie ook in zit) een noodkreet om nu juist deze zzp’ers en flexwerkers linksom of rechtsom te compenseren voor de periode dat nieuwe beperkende overheidsmaatregelen van kracht zijn en hen daarmee steun, inkomen en perspectief te bieden. Binnen het ongesubsidieerde marktgerichte deel van de sector is de nood het hoogst. Dit deel dreigt het meest over het hoofd te worden gezien, onvoldoende in beeld bij OCW, en niet voldoende in beeld bij EZK. Knelpunt in het gesubsidieerde circuit is dat steun en subsidie onvoldoende bij zzp’ers terecht komt.

Vangnetregeling zzp en flexwerkers

Daartoe heeft de Creatieve Coalitie een voorstel voor een vangnetregeling aan de Tweede Kamer gestuurd, en daarbij concreet aangegeven hoe deze regeling zou moeten werken.


Het gaat om een Corona opdracht compensatieregeling (vangnetregeling) voor zzp’ers en flexwerkers, die verlies lijden door annuleringen waarbij de schade niet via organisaties of andere regelingen gecompenseerd wordt.

De vangnetregeling geldt voor zzp’ers en flexwerkers die kunnen aantonen dat opdrachten zijn weggevallen en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op compensatie of doorbetaling van hun werk- of opdrachtgever om de gevolgen van annuleringen op te vangen. Deze regeling kan worden ingericht naar het voorbeeld van de regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), met als kenmerkend verschil tussen de vangnetregeling en de ATE dat alleen een individueel werkende een aanvraag kan indienen.

De vangnetregeling is complementair aan Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC) en de ATE en regelt volgens een logische rangorde een tegemoetkoming in die gevallen waarin de TRSEC en de ATE of aanvullende afspraken in subsidievoorwaarden of contract, voortvloeiend uit een sociale dialoog (zie punt aanvullen van subsidievoorwaarden hieronder) juist niet voorziet.

Klik HIER voor uitgebreide brief, waarin ook voorstellen voor andere regelingen (TVL, TOZO, NOW) zijn opgenomen, en HIER voor de bijlage met de uitwerking. De brief van de Creatieve Coalitie is medeondertekend door de Taskforce culturele en creatieve sector.