24 augustus 2020

Verbeterde voorwaarden Culturele en Creatieve Sectoren Garantiefaciliteit

De Europese Commissie heeft samen met de European Investment Fund (EIF) nieuwe voorwaarden bekendgemaakt voor de culturele en creatieve sectoren garantiefaciliteit in de context van COVID-19. Hiermee worden flexibele voorwaarden gestimuleerd en garanties verstrekt aan de financiële intermediairs van midden- en kleinbedrijven. Ook kan werkkapitaal- en liquiditeitsbeperkingen als gevolg van de COVID-19-crisis worden verlicht.

De garantiefaciliteit bevordert de betrokkenheid van financiers en springt bij als verliezen worden geleden in de culturele en creatieve sector. De EU-garantie wordt gratis verstrekt aan geselecteerde financiële intermediairs en kan werken op twee manieren:

  1. Door directe financiële garanties aan banken, schuld (lening) fondsen en andere financiële intermediairs die leningen, financiële leases of obligaties verstrekken aan midden- en kleinbedrijven in de sector.
  2. Door financiële contragarantie aan borgstellers, die garanties verstrekken aan banken en andere financiële intermediairs met betrekking tot leningen en / of financiële leases aan midden- en kleinbedrijven in de sector.

Garanties zijn in 11 landen direct beschikbaar middels overeenkomsten en in 9 andere landen (waaronder Nederland) door contragaranties.

De COVID-19 steunmaatregelen zorgen voor:

  • Verhoogde risicospreiding
  • Verbeterde voorwaarden voor intermediairs in de EU en Europese Onderwijsruimte
  • Versterkte garantie voor nieuwe en bestaande intermediairs
  • Vereenvoudigde processen voor een snellere toegang tot de garantie van het EIF

De garantie is aan te vragen via de website van de EIF, waar ook verdere informatie beschikbaar is.