Word lid!

Kunsten ’92 is een ledenvereniging met als doel een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Als belangenbehartiger en verbinder van de hele culturele en creatieve sector, kunnen we een krachtig en eensgezind geluid laten horen. Om die redenen sluiten sinds 1992 instellingen die werkzaam zijn binnen de kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve industrie, zich als lid bij ons aan. Vanaf mei 2020 kunnen individuen die ook betrokken willen zijn zich aanmelden als vriend.

Meer informatie over ons lidmaatschap

Meer informatie over vriend worden

Partners

Kunsten ’92 is geen beroepsvereniging. Wij raden alle werkenden aan om zich te verenigen in hun beroepsorganisaties en vakbond (die bovendien m.b.t. sectorspecifieke kwesties adviseren). De beroepsorganisaties zijn te vinden op onze Partner pagina.

Statuten