9 augustus 2017

2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Erfgoed verbindt, Europa inspireert. Dat is het Nederlandse thema van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met het Jaar zal aandacht gegeven worden aan de belangrijke rol die erfgoed kan spelen in het cultureel diverse Europa.

De Europese commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We leren elkaars geschiedenis beter kennen door naar erfgoed te kijken binnen de Europese context. Erfgoed verbindt gemeenschappen; cultuureducatie en meer kennis over erfgoed bevordert sociale betrokkenheid en integratie. Voor het beheer en behoud van het cultureel erfgoed is het belangrijk dat een breed en divers publiek ervan geniet en betrokken is.

ORGANISATIE

DutchCulture en Kunsten `92 gaan samen met een groot aantal erfgoedorganisaties het themajaar vormgeven. Zij ontwikkelen en organiseren een nationaal programma. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is op Europees niveau betrokken bij de organisatie van het Jaar.

HOE KUNNEN ERFGOEDINSTELLINGEN MEEDOEN?

Erfgoedorganisaties kunnen in hun programmering aanhaken bij het Europees Erfgoedjaar. De website met informatie en inspiratie over hoe dit vorm te geven wordt in september gelanceerd. Daarnaast kunnen organisaties die evenementen willen organiseren binnen het Jaar gebruik maken van een aantal fondsen.

Creative Europe

Europees subsidieprogramma voor de culturele sector. In dit programma komt 5 miljoen beschikbaar voor projecten die binnen het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed gericht zijn op Europese samenwerking. Meer informatie hierover wordt verwacht in september op de website van Creative Europe.

Mondriaan Fonds

Fonds voor Cultuurparticipatie

De regeling Jij maakt het mee: subsidie voor bijzondere, innovatieve of experimentele projecten op het gebied van de cultuurbeoefening in de vrije tijd https://www.jijmaakthetmee.nl/

Informatiebijeenkomst

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op 21 september gastheer van de informatiebijeenkomst voor alle organisaties die deel willen nemen aan het Jaar.