26 november 2019

Aangenomen moties debat cultuurbegroting 18 november 2019

Motie Ellemeet cs _over_de_gevolgen_van_de_verschuiving_van_het_budget_van_het_Fonds_Podiumkunsten_naar_de_BIS_ (1)

Motie_van_de_leden_Ellemeet_en_Asscher_over_de_toegankelijkheid_van_cultuurinstellingen_

Motie_van_de_leden_Ellemeet_en_Belhaj_over_een_verkenning_van_de_staat_van_de_publieke_collecties

Motie van_het_lid_Geluk-Poortvliet_c.s._over_een_structurele_ondersteuning_van_amateurkunstverenigingen

Motie van_de_leden_Kwint_en_Belhaj_over_verlichten_van_de_verantwoordingsdruk_voor_makers_en_instellingen

Motie_van_het_lid_Belhaj_c.s._over_onder_de_aandacht_brengen_van_de_Leidraad_tariefafspraken_zzp’ers_

Motie_van_het_lid_Asscher_c.s._over_één_dag_per_maand_gratis_openstellen_van_rijksmusea_

Motie Asscher stimuleringsmaatregelen_voor_versterking_van_het_Nederlandse_culturele_audiovisuele_aanbod_(t.v.v._35300-VIII-102)

Motie van het lid_Bisschop_over_leerlingen_kennis_laten_maken_met_de_Joodse_gemeenschap_en_haar_geschiedenis_