5 juli 2012

Aankondiging PARADISODEBAT 26 augustus

BEELDEN VOOR DE TOEKOMST
Cultuurbeleid in 2013 en verder!

Met het overzicht van het culturele landschap vanaf 2013 in de hand, werpen wij een blik op de toekomst. Hoe willen we dat Nederland er over 10 jaar uitziet en welke rol spelen kunst en cultuur daarin? Wat verwachten overheid en cultuursector van elkaar? Het Paradisodebat, onder leiding van Ruben Maes, belicht al deze vragen vanuit lokaal, landelijk en Europees perspectief, met:

Halbe Zijlstra (VVD), demissionair staatssecretaris OCW
Landelijk perspectief. Professionalisering van de relatie met de politiek/publiek.
Carolien Gehrels (PvdA), wethouder Cultuur Amsterdam
Lokaal perspectief. Landelijk versus lokaal, een herijking van verantwoordelijkheden?
Marietje Schaake (D66), lid Europees parlement
Europees perspectief. De publieke rol van cultuur.

De cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer en cultuurwethouders van de “G9-steden”  nemen deel aan het debat, evenals een aantal jonge makers.

Bastiaan Vinkenburg (Berenschot) geeft een overzicht van het culturele landschap voor en na 2013. Jet de Ranitz, voorzitter van Kunsten ’92, sluit het debat af en trekt conclusies voor de toekomst aan de hand van Agenda 2020.

Paradisodebat, georganiseerd door Kunsten ’92, Paradiso en ACI (directieoverleg Amsterdamse culturele instellingen).

PARADISO
Zondag 26 augustus 2012
16.00 -18.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Weteringschans 6-8 1017 SG Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit om bij deze 10e editie van het Paradisodebat aanwezig te zijn. Meldt u zich aan via info@kunsten92.nl.
Kom op tijd, het debat wordt altijd zeer goed bezocht.