18 januari 2007

Advisering, toekenning en beleid in één hand kan leiden tot problemen

Reactie van Kunsten ’92 op het advies van de commissie Alons ‘Naar een fonds voor muziek, dans en theater’ aan de minister voor cultuur Maria van der Hoeven. Kunsten ’92 is het op hoofdlijnen eens met het geadviseerde maar ziet ook de nodige problemen ontstaan wanneer advisering, toekenning en het bepalen van prioriteiten in één hand komen te liggen.
Reactie kunsten ’92 op cie Alons
Advies Commissie Alons – Naar een fonds voor muziek, dans en theater