5 mei 2015

Reactie Kunsten ’92 op advies Raad voor Cultuur

Op 8 april heeft de Raad voor Cultuur de Agenda Cultuur ​2017 – 2020 (en verder)’  gepresenteerd. Hiermee adviseert de raad de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de beleidsperiode 2017 – 2020 en voor de langere termijn. Lees hier:  Agenda Cultuur

De reactie van Kunsten ’92 op dit raadsadvies is tot stand gekomen dankzij input van de leden en aangesloten brancheorganisaties. Op 20 april vond in Paradiso in Amsterdam een ledenbijeenkomst van Kunsten ’92 plaats over het advies van de Raad voor Cultuur, in aanwezigheid van Kamerleden en de Algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, Jeroen Bartelse.

‘Dit advies biedt perspectieven om op termijn een toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur mogelijk te maken, met name door aan te sluiten bij huidige ontwikkelingen en door cultuur goed in het onderwijs te verankeren. Op korte termijn, voor de periode 2017 – 2020, zijn maatregelen om de sector waar nodig te versterken van essentieel belang. Dat betekent uitvoering van de Investeringsagenda die de Raad voor Cultuur voorstelt èn daarnaast operationalisering en budgettering van overige knelpunten.’

Lees hier: Reactie Kunsten92 op Agenda Cultuur 2017 – 2020 Raad voor Cultuur