5 mei 2015

Over ons, zonder ons?

VERSLAG VAN DEZE BIJEENKOMST:

Kort verslag van het debat Over ons

Bijeenkomst over kwaliteitsbeoordeling in de cultuursector op 20 mei in Den Haag

Over het kwaliteitsoordeel in de cultuur is veel te doen. Het ministerie van OCW introduceert voor BIS-instellingen een nieuw instrument (de BIS-monitor), waarmee instellingen zelf hun kwaliteit beter in beeld kunnen brengen. De Akademie van Kunsten is gevraagd te adviseren over de beoordeling van artistieke kwaliteit door deskundigen. Het Fonds Podiumkunsten lanceert een nieuw instrument voor zelfevaluatie.

Wie bepaalt wat goed is? Is het peer-oordeel nog steeds afdoende of moeten belanghebbenden en gebruikers meer te vertellen krijgen? En als de positie van gemeenten steeds belangrijker wordt, ook voor cultuur, wat betekent dat dan voor de instellingen die deel uitmaken van de BIS? Moet de Raad voor Cultuur zijn monopoliepositie in het kwaliteitsoordeel behouden? De Raad doet in zijn recente advies Agenda Cultuur voorstellen om de procedure te verbeteren. Zijn we er dan of is er meer aan de hand?

Volgens Claartje Bunnik en Kim Putters wel. In hun artikel ‘Over ons, zonder ons?’ houden ze een pleidooi voor een manier van beoordelen die meer perspectieven biedt op kwaliteit en waarin de ‘beoordeelde’ een sterkere positie heeft. Visitatie, voorafgegaan door zelfevaluatie, kan daarvoor een geschikte vorm zijn. Stel dat dit werkelijkheid zou worden, wat betekent dat dan voor de rolverdeling tussen de huidige actoren: instellingen zelf, de Raad, het ministerie van OCW, andere overheden en de fondsen?

Leest u hier: Artikel Bunnik-Putters lange versie

Een discussie onder leiding van Thomas van Dalen met o.a. Kim Putters (SCP), Arnoud Odding (Rijksmuseum Twenthe), Claartje Bunnik (Bunnik Beleid en Advies), Jeroen Bartelse (Raad voor Cultuur), Edwin van Huis (Naturalis), Walter Ligthart (Nationale Toneel), Toine Berbers (Museumvereniging), Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten) en Doreen van Elst (Ministerie van OCW).

U KUNT ZICH AANMELDEN VIA INFO@KUNSTEN92.NL

Woensdag 20 mei 2015 van 15.00 uur tot 17.00 uur
Inloop vanaf 14.30
Nationale Toneel Gebouw
Schouwburgstraat 8     2511 VA Den Haag
Kaart