30 juni 2022

Anne Breure en Jeroen Bartelse benoemd tot duovoorzitters van Kunsten ’92

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92 vandaag zijn Anne Breure en Jeroen Bartelse door de leden benoemd tot duovoorzitters van Kunsten ’92. Zij nemen het stokje over van Jan Zoet, die twee termijnen heeft vol gemaakt.

Afscheid Jan Zoet
Onder grote dankbaarheid van leden, bestuur en bureau van Kunsten ’92 trad Jan Zoet af als voorzitter. Jan heeft zes jaar lang de vereniging geleid en was afgelopen twee jaar ook voorzitter van de Taskforce culturele en creatieve sector. Het officiële afscheid zal plaats vinden tijdens het Paradisodebat op zondag 28 augustus aanstaande.

Duovoorzitters
Op voordracht van een benoemingscommissie zijn twee nieuwe voorzitters gekozen. Zij vervullen deze functie onbezoldigd, naast hun werkzaamheden in de culturele sector. Anne Breure is onafhankelijk curator en adviseur. Eerder was zij directeur van Veem Huis voor Performance. Jeroen Bartelse is algemeen directeur van TivoliVredenburg en lid van de Taskforce culturele en creatieve sector. Onderaan dit bericht is meer te lezen over hun achtergrond.

Bij de aanvaarding van hun voorzitterschap benadrukte het duo dat Kunsten ‘92 voor de volle breedte van de culturele en creatieve sector moet staan. “De coronacrisis heeft de sector in al haar verschijningsvormen meer dan ooit samengebracht. Die bundeling van krachten – het verbreden, verbinden en verenigen van de gehele culturele en creatieve sector is cruciaal voor een sterke lobby. Daar past een duovoorzitterschap bij. Samen vertegenwoordigen we meer perspectieven: verschillende generaties, vrouw/man, makers/organisaties, persoonlijkheden. We kunnen van rol en perspectief wisselen, elkaar bevragen, aanvullen.”

Vooruitkijken
Tijdens de ledenvergadering blikten Anne en Jeroen terug en vooruit. “De afgelopen paar jaar werden de zwakke plekken in de sector pijnlijk zichtbaar. De kwetsbare arbeidsmarkt en financiële weerbaarheid zijn daar voorbeelden van. Tegelijkertijd werd de waarde van cultuur voor iedereen voelbaar. Mensen misten de inspiratie, verbinding, troost en vreugde van kunst en cultuur. Herstel van de sector is belangrijk, maar we gaan niet terug naar het oude. Veel is veranderd. Daarom is het zaak om nú met elkaar de juiste randvoorwaarden voor een bloeiend kunst- en cultuurklimaat te creëren, zoals: een genereuze financiering van cultuur en cultuureducatie op lokaal en landelijk niveau, een solidaire duurzame arbeidsmarkt, rust en ruimte in het bestel, meer aandacht voor R&D en innovatie.”

De nieuwe voorzitters plaatsen de culturele en creatieve sector in het hart van de samenleving: “We leven in een tijd van grote uitdagingen. Denk alleen al aan de gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de klimaat- en wooncrisis. De creativiteit en verbeeldingskracht van onze sector zijn hard nodig om hiermee om te gaan. Cultuur draagt bij aan beter onderwijs, aan sociale cohesie, aan een sterke economie en aan de oplossing van de grote maatschappelijke vragen van deze tijd.”