1 april 2008

Brief over het beeldend kunstbeleid

Ten behoeve van het Tweede Kamerdebat dat op 27 maart gehouden werd over het Beeldend Kunstbeleid, verstuurde Kunsten ’92 onderstaande brief aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor OCW. Kunsten ’92 vraagt in de brief aandacht voor de mogelijk negatieve effecten van de decentralisatie van de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving naar 35 gemeenten, waarbij de provincies geen uitkering meer zullen ontvangen. De beleidsplannen van het Fonds BKVB en de Mondriaan stichting worden in het kort opgesomd.
Brief aan Cultuurwoordvoerders tbv debat Beeldend Kunstbeleid 27 maart 2008