24 april 2008

Kunsten ’92 stelt randvoorwaarden aan implementatie profijtbeginsel

Vóór het zomerreces komt minister Plasterk met een brief over de implementatie van het Cultuurprofijtbeginsel, dit zal tevens zijn reactie zijn op het advies van de Commissie Cultuurprofijt. Reden voor Kunsten ’92 om op basis van de nu beschikbare informatie enkele randvoorwaarden te stellen.
Brief over implementatie profijtbeginsel