23 november 2011

Behandeling cultuurbegroting in de Tweede Kamer op 21 november

Niemand had verwacht dat er grote wijzigingen in het cultuurbeleid zouden plaatsvinden tijdens het debat over de cultuurbegroting 2012, gisteren in de Tweede Kamer. De grote besluiten zijn in juni gevallen, de instellingen zijn druk bezig zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. De staatssecretaris beriep zich op zijn formele positie als subsidiegever en liet nauwelijks ruimte voor aanpassingen van zijn beleid. Geen toezegging dat er bij de voorjaarsnota niet nog meer mag worden bezuinigd op cultuur, geen aanpassing van de frictiekostenregeling, geen compensatie voor de 7 miljoen bezuiniging op de Geefwet, geen transitiefonds, geen voorziening voor niet-rijkscollecties, geen ruimte voor aanvragen van kunsttijdschriften. Maar er komt ook geen Vlaams/Nederlands cultuurbeleid, er komt geen Koloniaal Museum in plaats van het Tropeninstituut en beëindiging van financiering van UNESCO is niet aan de orde.  Lees het volledige stenografische verslag hier.

Wat is er wel bereikt en waar komt het kabinet nog op terug? 

STEUN VOOR PRIVATE DOORSTART CULTUURKAART
‘CDA redt cultuurkaart’ twitterde Kamerlid Biskop (CDA) na afloop van het debat. Of dat inderdaad gaat lukken is afhankelijk van staatssecretaris Weekers van Financiën. Het CDA diende een motie in waarin de regering wordt verzocht de belemmeringen voor een private doorstart van de cultuurkaart weg te nemen. Deze motie kan op grote steun rekenen van de Tweede Kamer en staatssecretaris Zijlstra heeft toegezegd zich bij zijn collega van Financiën hard te willen maken voor een BTW-vrijstelling voor activiteiten die met de Cultuurkaart worden ondernomen. Ook heeft hij toegezegd zich aan te zullen sluiten bij het cultuurconvenant dat het CJP morgen, samen met een groot aantal koepelorganisaties, zal ondertekenen. Op die dag bestaat het CJP 50 jaar.

STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
Het CDA heeft de regering bij motie verzocht Innovatiecentrum Syntens, dat namens de overheid innovaties stimuleert, in te zetten voor het faciliteren van cultureel en sociaal ondernemerschap. Groen Links diende een motie in waarin de regering wordt verzocht in samenwerking met kunst- en cultuurinstellingen een Cultureel Ondernemersplan op te stellen, met name gericht op ZZP-ers. Staatssecretaris Zijlstra heeft toegezegd de motie van het CDA wat breder uit te voeren en in het bijzonder naar ZZP-ers te kijken, zolang het niet gaat om het terrein van de sociale zekerheid.

KUNSTVAKONDERWIJS EN POSTACADEMISCHE INSTELLINGEN
Het CDA verraste door te overwegen €1 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de postacademische instellingen. In zijn antwoord liet staatssecretaris Zijlstra weten in totaal €5 miljoen beschikbaar te hebben voor vraag- en aanbodfinanciering voor dit beleidsterrein. Daarop besloot de Biskop (CDA) hierover geen motie in te dienen en er mogelijk op een later moment op terug te komen, bij de bespreking van het kunstvakonderwijs. De VVD diende een motie in waarin de regering wordt verzocht scherpe afspraken te maken met het kunstvakonderwijs over instroomreductie. De vrijkomende middelen zouden ingezet moeten worden om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten’, waaronder bevordering van ondernemerschap en excellentie. Zijlstra ziet voor zichzelf een bescheiden rol weggelegd waar het gaat om het overleg tussen Kunstvakonderwijs en post-academische instellingen.

TROPENMUSEUM KAN TERECHT IN DE BIS
Het Tropenmuseum kan overgeheveld worden naar de BIS, mits er plannen komen voor samenwerking met het Museum Volkenkunde Leiden, die tot substantiële efficiëncy-winst leiden. In dat geval is staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking bereid een ‘bijdrage te overwegen’. Voor Zijlstra is dat een voorwaarde voor toelating van het Tropenmuseum in de BIS. Hij heeft het Museum Volkenkunde wel geadviseerd een aanvraag voor de volgende cultuurnotaperiode in te dienen op basis van zelfstandig functioneren.

MOBILITEITSCENTRUM
Over de noodzaak van inrichting van een mobiliteitscentrum in verband met de te verwachte ontslagen en de medewerking van het Ministerie van OCW daarin, is door de PvdA een aangepaste motie ingediend.

De stemmingen over de ingediende moties vinden plaats op dinsdag 29 november.