24 november 2011

Kunsten ’92 bepleit overgangsregeling WWIK

Op 6 december behandelt de Eerste Kamer de Wet tot intrekking van de WWIK. Reden voor Kunsten ’92 nog eens op het succes van de regeling te wijzen, juist in combinatie met het huidige kabinetsbeleid, dat uitgaat van meer ondernemerschap in de culturele sector. Dit blijkt ook uit de door VVD en GroenLinks ingediende  motie om succesvolle elementen van de WWIK te integreren in het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. De regering heeft toegezegd dit te onderzoeken en zal de resultaten hierover halverwege 2012 naar de Kamer sturen.  Kunsten ’92 vraagt in deze brief om een deugdelijke overgangsregeling, niet in de laatste plaats om kennis over de regeling in het geval van een ‘doorstart’  niet verloren te laten gaan.
Brief Kunsten ’92 aan Eerste Kamer over WWIK