29 augustus 2004

Berenschot onderzocht doorwerking bezuinigingen en hervormingen op de culturele sector

In Opdracht van Kunsten ’92 en Kunst van vooruitzien verrichte adviesbureau Berenschot onderzoek naar de doorwerkingen van de bezuinigingen op Rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau.

In ‘Bezuinigen op Cultuur’ staat aangegeven hoe groot de totale bezuinigingen op cultuur zijn.

Hierbij werd verder gekeken dan de bezuinigingen op het cultuurbudget van 19 miljoen Euro maar werden ook de doorwerkingen van bijvoorbeeld de af te schaffen ID-banen betrokken. Een minimale bezuiniging van 59 miljoen Euro over 2005, gepaard gaande met een verlies van 6.000 arbeidsplaatsen zijn de meest in het oog springende uitkomsten van het onderzoek.

Het rapport werd gebruikt als discussiestuk voor het Uitmarktdebat dat op zondag 29 augustus 2004 in Paradiso plaatsvond.
Berenschot Eindrapport bezuinigingen cultuursector