11 september 2004

Reactie Kunsten ’92 op cultuurnota 2005-2008

De reactie van Kunsten’92 gaat verder in op de cultuurnotaprocedure (die dit keer als hoofdcriterium de bezuinigsdoelstelling had), de rol van de cultuurnota en voorgestelde wijzigingen in het bestel (waaronder de regie tussen Rijk, Provincie en Gemeente).
Reactie Kunsten ’92 op Cultuurnota 2005-2008