30 mei 2012

Ledenbericht: brief OCW 16 september 2011 toch besluit, bezwaar mogelijk tot 1 juni

Geachte leden van Kunsten ’92,

De rechtbank Amsterdam heeft bij uitspraak van 18 mei 2012 geoordeeld dat de brief die het ministerie van OCW op 16 september 2011 naar een aantal instellingen heeft verstuurd toch een besluit bevat in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep openstaat. De staatssecretaris heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een besluit en de meeste instellingen die deze brief hebben ontvangen zullen daartegen geen bezwaar hebben gemaakt. Een aantal van deze instellingen zal tegen de latere definitieve aankondiging tot subsidieweigering of substantiële verlaging wèl bezwaar hebben gemaakt.Gelet op deze uitspraak van de rechtbank is het voor alle instellingen die de brief van 16 september hebben ontvangen verstandig om alsnog bezwaar te maken tegen de brief van 16 september 2011, op dezelfde gronden als zij hebben gedaan tegen de latere definitieve aankondiging, en te vragen om beide bezwaarprocedures gevoegd te behandelen. Een van de aankondigingen is in ieder geval een besluit: of de brief van 16 september, of de latere definitieve aankondiging. De staatssecretaris, en later eventueel de rechter, moet dan maar uitmaken welke dat is.

Het is van belang dat instellingen voor 1 juni a.s. bezwaar maken tegen de brief van 16 september (per aangetekende post en / of fax). Hiertoe is een modelbezwaarschrift bijgevoegd. Dat is namelijk twee weken na de uitspraak van 18 mei 2012. Als u verlaat bezwaar maakt, zoals hier, dan zegt de jurisprudentie dat u dat moet doen binnen twee weken nadat u van het besluit hebt kennisgenomen.

Met vriendelijke groet,

Marianne Versteegh
Algemeen secretaris Kunsten ’92

 

(Het concept-bezwaarschrift is aan de leden van Kunsten ’92 verzonden en op te vragen door een mail te sturen naar info@kunsten92.nl)