23 mei 2012

BTW-tarief beeldende kunst ook terug op 6%

Kunsten ’92 is zeer verheugd dat in de uitwerking van het lenteakkoord niet alleen voor de podiumkunsten, maar ook voor de beeldende kunst het BTW-tarief wordt  teruggebracht naar 6%.  Bedrijven en fondsen hebben daardoor straks weer meer te besteden en het wordt weer aantrekkelijker voor galeriehouders en verzamelaars om Nederlandse kunst te kopen en te verkopen.

De ontluistering was groot toen bij de bekendmaking van het lenteakkoord bleek dat de BTW voor de beeldende kunst verder zou stijgen naar 21%. Dit in tegenstelling tot de podiumkunsten, waar het tarief wel terugging naar 6%.  Ten tweede male leek de politiek de beeldende kunst over het hoofd te hebben gezien. Gelukkig is dat nu rechtgezet. 

De concurrentiepositie van beeldend kunstenaars is door de BTW-verhoging enorm verslechterd.  Doordat BTW-tarieven in de omringende landen veel lager liggen, werd het voor hen steeds moeilijker om hun werk verkocht te krijgen.  Kunstliefhebbers werden over de grens gejaagd, in Nederland moest je niet langer zijn.  Dat heeft de sector veel schade berokkend. Dat de lentecoalitie nu dit gebaar heeft gemaakt stemt hoopvol. Ook voor de stimulering van het ondernemerschap in de cultuur is deze politieke beslissing van groot belang.

Overigens verwacht Kunsten ’92 dat deze maatregel de overheid veel minder kost dan de geraamde €43 miljoen.  De landelijke omzet in beeldende kunst wordt in 2007, dus vòòr de crisis, gesteld op €100 miljoen. In de periode is die omzet met 20% gedaald,  door recessie en verhoging van BTW.   De maximale BTW over de overgebleven omzet van €80 miljoen is €16 miljoen. Een verlaging van het BTW tarief voor het kunstenaarsgedeelte zal de schatkist niet meer dan 8 miljoen euro kosten.*

———————————————————————————————————————

Meer informatie: Marianne Versteegh: marianneversteegh@kunsten’92.nl

* bron: Nederlandse Galerie Associatie