19 november 2021

Brief Taskforce CCS voor Kamerdebat Cultuur 22 november a.s.

Op maandag 22 november 2021 vindt het Begrotingsdebat Cultuur (WGO Cultuur) in de Tweede Kamer plaats.

De minister van OCW heeft in aanloop naar het debat op 16 november een brief naar de Kamer gestuurd, Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuurIn die brief verkent zij een verlenging van de cultuurnotaperiode en schetst zij de contouren van een herstelplan. Dit bevat onder meer voorstellen om amateurkunst, (erfgoed)vrijwilligers en cultuurparticipatie te ondersteunen en om de zichtbaarheid van cultuur bij de publieke omroep te vergroten. Besluitvorming hierover laat de minister aan een volgend kabinet.

Ter voorbereiding op het debat en als reactie op de brief van de minister, heeft de Taskforce culturele en creatieve sector op donderdag 18 november een brief gestuurd aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Daarin vraagt de taskforce aandacht voor een aantal urgente zaken:

> De contouren van het herstelplan tonen volgens de taskforce weinig ambitie en concentreren zich op incidentele middelen en vooral op de korte termijn. Zowel de Raad voor Cultuur als de Taskforce hebben in een eerder stadium afgewogen adviezen en investeringsagenda’s aangeleverd die ingaan op de benodigde steun voor de kortere termijn en op herstel en transitie voor de langere termijn. Zie hiervoor het document Taskforce Sporen voor het Herstelplan Culturele en Creatieve Sector en bijbehorende Investeringsagenda, met daarin een benodigde extra investering van €870 miljoen in 2022 en een structurele versterking van €500 miljoen vanaf 2023.

> Daarnaast heeft de taskforce de minister nogmaals verzocht om meer ruimte te maken voor noodsteun ter overbrugging van de komende maanden, zeker nu er nog geen zicht is op het noodzakelijke plan voor herstel en transitie met bijbehorend budget en de situatie van het coronavirus verder verslechtert.

> De taskforce gaat ook in op de verlenging van de cultuurnotaperiode en constateert dat er onvoldoende tijd en ruimte is voor een fundamentele herbezinning van het bestel – zowel in het veld als bij beleidsmakers – als de sector zich na juni 2022 alweer moet gaan verhouden tot een nieuwe Uitgangspuntennota van een volgende minister.

Lees HIER de volledige brief van de Taskforce culturele en creatieve sector.