16 juni 2023

Brieven erfgoedsector voor Tweede Kamerdebat Erfgoed 21 juni

Op 21 juni a.s. vindt het Tweede Kamerdebat over Erfgoed plaats (commissiedebat). Een belangrijk onderwerp op de agenda zal de beleidsdoorlichting (door DSP) zijn. Dit gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Erfgoedbeleid in de periode vanaf 2016 tot en met 2021. Staatssecretaris Uslu heeft op 12 juni jl. haar beleidsreactie op dit rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Beleidsdoorlichting | Voorstellen voor Kamervragen
Hierover heeft de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), met aanvullingen vanuit het Erfgoedplatform van Kunsten ’92, vandaag aan de woordvoerders erfgoed een aantal voorstellen voor Kamervragen gestuurd. De vragen richten zich onder meer op het inzetten van erfgoed bij maatschappelijke opgaven en transities, het tekort aan menskracht en expertise bij gemeenten en het tekort aan vaklieden. Lees HIER de brief met vragen inzake de beleidsdoorlichting.

Andere onderwerpen | Voorstellen voor Kamervragen
Daarnaast hebben FIM en het Erfgoedplatform een aantal voorstellen voor Kamervragen over andere onderwerpen opgesteld. Deze vragen gaan onder meer over erfgoed en leefomgeving, digitaal en immaterieel erfgoed, en inclusiviteit. Lees HIER de brief met vragen over de andere onderwerpen.