15 februari 2019

Campagne Fiks Nederland gelanceerd | Teken ook mee!

Tijdens het congres ‘Cultuur Werkt voor de Provincie!’ in Apeldoorn is de campagne Fiks Nederland gelanceerd.

De culturele impuls van de grote verbouwing. Nederland wordt verbouwd. Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. We hebben nu de kans om ons land mooier te maken. Het zou toch een blamage zijn als Nederland er met al die windmolens en zonnepanelen alleen maar lelijker op wordt? Laten we, net als in het verleden, onze ontwerpkracht mobiliseren en combinaties maken. Dan kunnen we over dertig jaar vol trots terugkijken op het resultaat.

Nederland is gewend om de ruimte naar zijn eigen hand te zetten. Van terpen tot en met grachten en polders, van stille dorpen tot drukke metropolen. We bouwden Nederland na de oorlog weer op, en met de Deltawerken beschermden we ons tegen hoog water. We zetten bij grote ruimtelijke opgaven onze ingenieurs en architecten aan het werk en beschouwden deze opgaven als een culturele daad. De kwaliteit van gebouwen, openbare ruimte en landschap kreeg altijd aandacht, juist ook door inspirerend en stimulerend overheidsbeleid.

We leven in een tijd waarin de overheid en de experts het niet meer alleen voor het zeggen hebben. We maken Nederland immers samen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een tijd waarin de samenleving terecht betrokken wordt en ook verantwoordelijkheid wil nemen voor hoe we in dit land wonen, werken en leven. Juist nu is aandacht voor ruimtelijke kwaliteit onmisbaar, opdat het nieuwe vanzelfsprekend voortborduurt op wie we zijn en wat we hebben.

Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen. Kwaliteit is een wens die werkelijkheid wordt door hem te verbinden aan vakmanschap, aan daadkracht en aan de energie in de omgeving. Er komen fikse investeringen aan, zowel aan de publieke als de private kant. De samenleving staat klaar om zelf aan de slag te gaan. We beschikken over ontwerpers die gewend zijn om belangen, functies en partijen bij elkaar te brengen. Het gaat zeker niet vanzelf, maar het moment is aangebroken. Als we de grote transitieopgaven aan elkaar verbinden, dan zal Nederland met ieder project een stukje mooier en beter worden.

Daarom doen we de volgende oproep:

  1. Versterk de dialoog over kwaliteit
  2. Ga op zoek naar de koppelkansen
  3. Besef dat Nederland van iedereen is
  4. Zet ontwerpers in om schijnbare tegenstellingen op te lossen

We hebben uw steun nodig om nog meer aandacht te creëren.

VOOR WIE is deze oproep? Klik hier


ONDERTEKEN MEE!

Lees de volledige flyer Fiks Nederland

 

Fiks Nederland is een initiatief van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92.

De campagne Fiks Nederland jaagt de komende maanden het debat aan over de ontwerpkwaliteit van deze grote verbouwing met websites, bijeenkomsten en artikelen. Ze werd gelanceerd op 14 februari 2019 tijdens het congres ‘Cultuur Werkt voor de Provincie!’ van Kunsten ’92 en het LKCA, in Theater Orpheus in Apeldoorn. Lees het persbericht.

Op de website FiksNederland.nl kan iedereen de oproep ondertekenen. De lijst met ondersteuners groeit en is op de website in te zien.