15 februari 2019

OPROEP: Kom in actie tegen conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties

Reageer via de Internetconsultatie op:
Conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties


Conceptwetsvoorstel heeft schadelijke gevolgen voor cultuur

Op 21 december jl. is de Internetconsultatie gestart voor het conceptwetsvoorstel “Transparantie maatschappelijke organisaties”. In het conceptwetsvoorstel staat dat maatschappelijke organisaties, waaronder religieuze, cuturele en levensbeschouwelijke organisaties, grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar maken. Stichtingen worden verplicht om hun balans en staat van baten en lasten openbaar te maken. Openbaar maken wil zeggen dat ontvangende (culturele) instellingen naam en woonplaats van donateurs van giften groter dan € 15.000 op hun website publiceren en daar zeven jaar laten staan. Het voorstel strekt ter uitvoering van het regeerakkoord.

In het regeerakkoord staat dat moet worden voorkomen dat via geldstromen vanuit het buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daartoe meer transparant moeten worden gemaakt. Het wetsvoorstel is een uitwerking hiervan en is bedoeld om de vergroting van transparantie van geldstromen naar maatschappelijke (waaronder religieuze) organisaties te regelen.

De manier waarop deze passage uit het regeerakkoord in het wetsvoorstel is uitgewerkt is schadelijk voor de privacy van donateurs en hun veiligheid. Het brengt de geefbereidheid in gevaar en tast het maatschappelijk middenveld in Nederland aan. Het mecenaat is voor de culturele sector van essentieel belang.

29 grote culturele organisaties hebben een al brief aan minister Dekker gestuurd waarin zij hun grote zorg uitspreken over dit voorstel, waarmee giften groter dan € 15.000 onder grote druk komen te staan indien de publicatieplicht daarover doorgaat. Deze maatregel betekent waarschijnlijk dat veel culturele organisaties financieel in de knel komen. Het wetsvoorstel is schadelijk voor privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs en gaat in tegen het belang dat de overheid zelf toekent aan de filantropische sector. De brief is gepubliceerd in NRC (klik hier) en onder meer Trouw besteedde er aandacht aan (lees hier).

Wij roepen iedereen op om te reageren op de Internetconsultatie. Dat kan tot en met 22 februari. Geef daarin concrete voorbeelden van wat dit voor uw instelling betekent.

De LINK naar de internetconsultatie treft u hier. Doe dit voor 22 februari.

Een VOORBEELD van een reactie met uitgebreide argumenten, opgesteld door SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) vindt u hier.