29 mei 2021

Coronapersconferentie | Cultuursector heropent

Op de persconferentie van vrijdag 28 mei 2021 bevestigden demissionair premier Rutte en minister de Jonge wat al werd verwacht: per 5 juni a.s. geldt voor de meeste locaties in ons land: Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open. Op die dag treedt stap 3 van het Openingsplan in werking en kan dus ook de culturele sector (onder voorwaarden) weer open. Dat is iets eerder dan de eerder aangekondigde datum 9 juni.

Ook overweegt het kabinet om de versoepelingsstappen die daarna volgen sneller uit te voeren: de stappen 4 en 5 van het Openingsplan zouden dan tegelijkertijd in gaan, op 30 juni a.s. Dit kan alleen mits de coronabesmettingen niet oplopen.


CONCRETE SITUATIE PER 5 JUNI A.S:

Bekijk HIER het volledige Openingsplan en het Overzicht voor kunst en cultuur per 5 juni a.s.

Musea, monumenten en presentatieinstellingen
Mogen ook binnen weer open. Qua capaciteit mag er 1 bezoeker per 10 vierkante meter aanwezig zijn. Men moet een tijdslot reserveren en een gezondheidscheck is verplicht.

Concertzalen, poppodia, theaters, bioscopen en filmhuizen
Open onder de volgende voorwaarden:
* Zonder coronatestbewijzen:
++ Er mag maximaal 1 persoon per 10 vierkante meter of er mogen maximaal 50 personen per ruimte op anderhalve meter afstand aanwezig zijn. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
++ Voor grote zalen met een capaciteit van 1.000 of meer bezoekers geldt een maximum van 250 bezoekers op anderhalve meter afstand. Ook dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
* Met coronatestbewijzen:
Met testen voor toegang mag 100% van de capaciteit op anderhalve meter afstand gebruikt worden. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
* In het algemeen geldt:
Groepen van maximaal 4 bezoekers zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig. Dit maximum geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en personen die op hetzelfde adres wonen. Bezoekers dragen binnen een mondkapje. Deze mag af als iemand zit.

Horeca in culturele instellingen
Wat geldt voor de algemene cafés en restaurants, geldt ook voor de horeca in culturele instellingen: deze mogen weer open tussen 06.00 uur en 22.00 uur. Aan een tafel mogen maximaal vier mensen zitten. In de horecagelegenheden en op terrassen mogen maximaal vijftig personen tegelijk aanwezig (exclusief personeel). „Entertainment” zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan. Een reservering, gezondheidscheck en vaste zitplaats zijn verplicht.

Kunst- en cultuurbeoefening
Muziek- en dansscholen en centra voor de kunsten waren per 19 mei 2021 al open, voor lessen met maximaal twee personen en een docent. Per 5 juni worden de mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening verder verruimd, maar er geldt nog een aantal voorwaarden: volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen (exclusief personeel). Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen anderhalve meter afstand te houden als dit niet lukt. Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Publiek is niet toegestaan.

Bibliotheken
Bibliotheken waren sinds 20 mei weer beperkt open (1 bezoeker per 25 vierkante meter). Per 5 juni gaan dezelfde capaciteitsregels gelden als voor musea: 1 bezoeker per 10 vierkante meter.

Festivals
Festivals zijn pas in stap 4 weer toegestaan, onder voorwaarden. Dat is volgens het huidige Openingsplan op 30 juni a.s. De anderhalve meter afstand moet worden aangehouden wanneer men zonder toegangstesten werkt (geplaceerd en ongeplaceerd); de anderhalve meter kan worden losgelaten wanneer toegangstesten en vaccinatiebewijzen worden ingezet. Vergunningen dienen te worden aangevraagd; volgens het kabinet kan men daarmee starten.

TASKFORCE: CULTURELE SECTOR EINDELIJK OP EEN KIER

De Taskforce culturele en creatieve sector is blij met de aanstaande heropening van musea, concertzalen, theaters, poppodia, bioscopen, monumenten en presentatieinstellingen. Ons pleidooi om openstelling te versnellen en meer bezoekers toe te laten in zalen is, na lang wikken wegen, meegenomen. Uiteraard hadden we gehoopt op meer. Maar de testloze heropening van de museumsector; de verruiming van aantallen geplaceerde bezoekers van 30 naar 50, en de hogere capaciteit voor grote zalen zijn allen hoopvolle stappen. Ook onze wens om snel de anderhalve meter los te laten – tijdelijk en zolang noodzakelijk met test- en vaccinatiebewijs – heeft een plek gekregen in het Openingsplan: op 30 juni zal dit onder nog nader uit te werken voorwaarden gebeuren.

De taskforce vindt dat er sneller en meer veilig open kan. De resultaten van de Fieldlab Evenementen onderschrijven dat ook. Heropening van de culturele sector brengt weer vreugde en plezier terug in de samenleving – het Songfestival was er een mooie illustratie van. Heropening betekent ook eindelijk weer werk en inkomen voor alle werkenden in onze sector. Gelukkig verlengt het kabinet de steunpakketten voor de culturele sector. Broodnodig en een erkenning van het belang ervan.

Foto: Kunsthal Rotterdam, We Are Animals. Beeld Marco De Swart