27 mei 2021

Persconferentie kabinet over verlenging steunpakketten

Op 27 mei 2021 maakten de ministers Koolmees (SZW), Hoekstra (Financiën) en Blok (EZK) in een persconferentie bekend dat het kabinet van plan is om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Het betreft NOW, TVL, Tozo en TONK. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast. In totaal gaat het om een bedrag van 6 miljard euro. Lees HIER de gehele brief van het kabinet (onderaan het bericht van de Rijksoverheid).

Specifiek steunpakket voor cultuur
Daarnaast werd een aantal ‘sectorale regelingen’ bekendgemaakt, waaronder voor cultuur. Het kabinet verlengt de specifieke steun voor deze sector, aangezien ‘een groot deel van de culturele en creatieve sector ook in het derde kwartaal van dit jaar nog te maken heeft met de (gevolgen van de) beperkende maatregelen’. Het kabinet geeft aan dat verlenging van steun nodig is ‘om de culturele infrastructuur overeind te houden en banen te behouden, onder andere door culturele en creatieve zelfstandigen te ondersteunen in een sector die onvoldoende goed door generieke regelingen bereikt wordt’.
Concreet gaat het om de volgende bedragen voor het derde kwartaal: € 45 miljoen voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe steun aan makers. Ook worden de leningen aan opengestelde monumenten voortgezet met een bedrag van € 25,75 miljoen euro aan onderuitputting uit eerdere steunpakketten. (Zie ook pagina 33 van de brief).

Steun aan lokale culturele infrastructuur
Voor gemeenten hevelt het kabinet de eerder voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen over naar het Gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. Daarnaast reserveert het kabinet voor het derde kwartaal 2021 € 51,5 miljoen voor de regionale en lokale cultuur, waarvan € 36,5 miljoen voor de instandhouding van de regionale en lokale culturele infrastructuur en € 15 miljoen ter compensatie voor de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. (Zie ook pagina 34 van de brief).

Welkom en noodzakelijk
De Taskforce culturele en creatieve sector acht de verlenging van de specifieke steun (landelijk en lokaal) urgent en zeer welkom. De schade van de coronamaatregelen voor de culturele sector is voor de tweede helft van 2021 geschat op € 787 miljoen. De verwachting is dat ook in het vierde kwartaal nog steun nodig zal zijn. Groot punt van zorg blijft dat het geld om verschillende redenen niet terecht komt waar dat het hardst nodig is, namelijk bij zzp’ers, kunstenaars en de vrije producenten.

Onderzoek door Boekmanstichting ‘Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund’
Het genoemde punt van zorg sluit aan bij het vandaag door de Boekmanstichting gepubliceerde onderzoek naar de financiële gevolgen van de coronacrisis in de culturele en creatieve sector en de effecten van de steunmaatregelen in 2020. Belangrijkste conclusie volgens de opstellers van het rapport: coronasteun werkt, maar niet voor iedereen. Grote verliezers zijn zelfstandigen en organisaties die het meest afhankelijk zijn van eigen inkomsten. Lees HIER het onderzoek.

Goede verdeling en snelle heropening
De taskforce herhaalt dat bij de uitwerking van de verschillende regelingen beter rekening moet worden gehouden met makers, creatieve professionals en producenten. Daarnaast pleiten wij voor een zeer snelle heropening van alle culturele instellingen, zodat de opdrachtenstroom weer op gang kan komen en de steun kan doorvloeien in de hele keten (van instelling naar maker).