16 maart 2015

Cultuur & Erfgoed in de Provinciale Statenverkiezingen

CULTUUR

Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor kunst en cultuur en erfgoed zeker niet onbelangrijk. Provincies houden zich bezig met de inrichting van de omgeving, een goede infrastructuur en een sterke regionale economie. En scheppen daarmee de voorwaarden voor prettig werken, wonen en recreëren.

Kunsten ’92 heeft aan bestuurders en politici in de Provincies, in de opmaat naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en de collegevorming daarna, een brief gestuurd. Hierin staan argumenten waarom kunst, cultuur en erfgoed een prominente plek verdienen in het toekomstig collegeprogramma van alle provincies. De brief reikt concrete handvatten aan en vermeldt vele voorbeelden uit de praktijk.

Lees de brief met de voorbeelden: BRIEF K92 PROVINCIES OKT 2014

ERFGOED

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 heeft het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een vijftal aanbevelingen voor provincies opgesteld. Deze ‘schijf van 5’ biedt provincies en provinciale politieke partijen concrete en inspirerende aanbevelingen om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed. Deze flyer is in de derde week van juli per post aan 400 bestuurders en politici in de provincies verzonden: van fractievoorzitters tot commissieleden cultuur en of ruimte en van gedeputeerden tot voorzitters van de partijbesturen.

De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed. Niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies voor bijvoorbeeld rijksmonumenten. Ook op het gebied van cultuureducatie, archeologie, musea en immaterieel erfgoed vervult de provincie, als regisseur van bovenregionale samenwerking, een aanjagende rol. Als verbindende partij kunt u erfgoed inzetten bij het realiseren van uw economische en sociale taken. Erfgoed draagt bij aan toerisme en werkgelegenheid. Het vergroot betrokkenheid. Uw aandacht voor erfgoed kan altijd rekenen op steun en sympathie vanuit de mensen. Hieronder vindt u vijf aanbevelingen met betrekking tot een aantal actuele thema’s.

Raak geïnspireerd en zeg er iets over in een aparte erfgoedparagraaf van uw provinciale verkiezingsprogramma! Download hieronder de flyer met de 5 aanbevelingen en voorbeelden: Schijf van 5 Erfgoed Provincies met voorbeelden

schijf van vijf foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WATERERFGOED

Op 18 maart zijn er ook Waterschapsverkiezingen. De stichting Waterheritage heeft daarvoor in samenwerking met een aantal andere partijen de flyer Erfgoedagenda Waterschapsverkiezingen 2015 ontworpen. In de flyer geven we vijf aanbevelingen om watererfgoed mee te laten wegen in het beleid van het waterschap. Download de flyer

waterschap