16 januari 2015

Kort verslag Tweede Kamerdebat 15 januari

Op 15 januari vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de publicatie van OCW ‘Cultuur in Beeld’* en over de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de volgende cultuurnota. In een brief had Kunsten ’92 de Tweede Kamer verzocht de adviesaanvraag aan te scherpen: inzicht in de gevolgen van bezuinigingen en van herstructurering van het bestel is nodig om een advies uit te kunnen brengen voor volgende cultuurnota. De Raad zou daarbij onafhankelijk van financiële beperkingen vooraf moeten kunnen adviseren wat nodig is, op de langere termijn, maar ook voor de komende periode vanaf 2017.

Over de uitkomst van het debat ontstond enige verwarring, maar de minister leek, na druk vanuit de Tweede Kamer, toch hiermee akkoord te gaan. Aanstaande woensdag is er vervolgoverleg in de Tweede Kamer. Als daar moties worden ingediend, zullen deze meteen in stemming worden gebracht om de Raad niet langer op te houden.

Voorts is afgesproken:
– Een onderzoek naar inkomens- en arbeidsmarktpositie n.a.v. de cultuurbezuinigingen in 2014 wordt opgenomen in de volgende editie van Cultuur in Beeld .
– In 2015 ontvangt de Kamer een gecombineerde analyse van de Raad voor Cultuur en de SER van de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de cultuursector.
– In maart 2015 wordt de digitale aanpak voor nationaal erfgoed gepresenteerd en vervolgens aan de Kamer gestuurd.
– Binnenkort ontvangt de Kamer de beleidsbrief en voorstellen voor de nominatie van immaterieel erfgoed.
– De Kamer ontvangt in mei een beleidsreactie op het WRR-advies over de plaats, de maatschappelijke betekenis en de richting van het cultuurbeleid.
– De minister zegt toe in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake een agenda voor het cultuurbeleid en de BIS 2017-2020 óók aandacht te vragen voor:
* de beantwoording van de open vraag te reflecteren op de verdere periode na 2017, met een mogelijk ander politiek en financieel kader;
* de maatschappelijke agenda voor overbodige en belemmerende regelgeving;
* andere vormen van private financiering en verdienmodellen;
* het concept van de culturele hoofdstad Leeuwarden als inspiratiebron;
* het meenemen van nieuwe media in de paragraaf Creatieve industrie;
* de spreidingsgedachte cultuuraanbod in het hele land;
* de administratieve lasten;
* het breder inkleden van aandacht voor jeugd (breder dan alleen cultuureducatie).

> Kijk hier voor ‘Cultuur in Beeld’