10 juli 2018

Cultuur in de Gemeenteakkoorden

Bijna vier maanden na de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn in vrijwel alle gemeenten collegeakkoorden gesloten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG houdt een online kaart bij met de stand van zaken. De verdere versplintering van het politieke landschap (uitgesproken winst van lokale partijen, opvallende winst voor zowel GroenLinks als de VVD) veroorzaakte in veel gemeenten een relatief trage formatie.

In een doorlopende reeks artikelen schetst Theaterkrant.nl in samenwerking met Kunsten ’92 een overzicht van de nieuwe bouwstenen voor het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid in de grotere steden voor de komende periode. Hierbij volgen we het tempo van gemeenten die reeds een coalitieakkoord hebben gesloten en groeperen we enigszins naar regio. Vera Hoogstad van Theaterkrant.nl schreef de artikelen.

Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In alle drie de steden benadrukt het nieuwe stadsbestuur de waarde van cultuur voor wonen en leven in de stad en wordt extra geïnvesteerd. Amsterdam: ‘Kunst, (tegen)cultuur en sport […] hebben een onschatbare waarde, omdat we geloven dat ontspanning belangrijk is in ons jachtige bestaan en omdat het vreugde geeft’. Den Haag: ‘Een sterke culturele en creatieve sector is een essentiële waarde van een open, ontwikkelde en verbonden stad’. Utrecht: ‘Cultuur maakt de stad aantrekkelijk, is bepalend voor haar identiteit en ‘verbindt, ook op buurt- en wijkniveau’. Lees het artikel.

Arnhem, Nijmegen en Zwolle. Ook de steden in de oostelijke regio benadrukken de waarde van cultuur en tonen zich bereid hierin te investeren; bezuinigingen uit de vorige beleidsperiode worden omgezet in een positieve financiële waardering. Arnhem trekt vooral veel geld uit voor cultuurgebouwen. Het Nijmeegse college stelt dat ‘cultuur bijdraagt aan het geluk van mensen’. Het Zwolse college schrijft dat ‘cultuur iets zegt over de geschiedenis, de identiteit en de toekomst van de stad’. Lees het artikel.

Eindhoven en ’s-Hertogenbosch zijn positief over de waarde van cultuur voor onder andere het vestigingsklimaat, maar hebben niet alle middelen om hier ook in te investeren. Eindhoven wil dat organisaties ook alternatieve, externe financieringsmogelijkheden aanboren om uitbreiding van het bestaande aanbod te kunnen realiseren. Den Bosch verwacht dat de bezuinigingen uit de vorige periode (deels) zullen worden omgezet in nieuwe investeringen maar zal in ieder geval actief op zoek gaan naar geld van derden, ‘waaronder bijdragen uit regionale, landelijke en Europese fondsen’. Lees het artikel.

Rotterdam en Dordrecht zoeken verbinding in en met de stad. De moeizame onderhandelingen in Rotterdam hebben nu een nieuw college en een nieuw akkoord opgeleverd. De havenstad zet in op ruimte, vrijheid en ondersteuning voor cultuurmakers en initiatiefnemers, en op een breed cultuuraanbod. In Dordrecht worden drie cultuurhistorische mijlpalen gevierd. Het college kiest voor culturele promotie van de stad en vernieuwing van het evenementenbeleid. Lees het artikel.

De serie wordt vervolgd, kijk voor alles over Gemeenteakkoorden op Theaterkrant.nl.