1 juli 2018

Reactie Kunsten ’92 en NOC*NSF | Internetconsultatie Burgerschapsonderwijs

Het nieuwe kabinet vindt het van groot belang dat scholen leerlingen goed burgerschapsonderwijs bieden. De huidige onderwijswet is echter te onduidelijk, waardoor het voor veel scholen niet helder is wat ze met dit onderwijs moeten doen. Minister Slob gaat de wet aanpassen, zodat scholen er beter mee uit de voeten kunnen. Daarom is een internetconsultatie gestart waarbij iedereen kan meepraten over het wetsvoorstel.

Kunsten ’92 en NOC*NSF hebben gezamenlijk gereageerd op deze internetconsultatie. ‘Als twee grootste organisaties op het terrein van sport en cultuur in Nederland voelen we ons diepgaand betrokken bij dit onderwerp en willen graag onze kennis en ervaring inzetten voor dit onderwerp in het algemeen en dit wetsontwerp in het bijzonder. De culturele en sportsector zijn als geen ander in staat om onze sportieve en culturele identiteit, onze nationale geschiedenis of democratisch besef te verbeelden en van perspectief te voorzien met de wereld waarin we leven’. Kunsten ’92 en NOC*NSF vonden dat het wetsvoorstel onvoldoende handvatten biedt om cultuur en sport hierin te laten participeren en daarom doen zij in hun reactie een aantal wijzigingsvoorstellen. Lees hier de reactie van Kunsten ’92 en NOC*NSF (download na doorklikken het PDF document aldaar).

Over burgerschapsonderwijs

De minister verwoordt het als volgt: “Burgerschap is de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland is dat met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft. Die gemeenschappelijke waarden zijn van belang om met allerlei verschillende mensen vreedzaam samen te leven. Kinderen kennen die waarden niet vanzelf: die moeten worden onderwezen en onderhouden”. Lees meer op de site van het ministerie van OCW.