20 maart 2009

Cultuur en media: hoe pluriform mogen we zijn?

Discussiemiddag in Felix Meritis van SICA, Kunsten ’92, Boekmanstichting en het Europees Parlement Bureau Nederland op 20 maart 2009.

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni 2009 vond een discussiebijeenkomst plaats in Felix Meritis. Onder de titel ‘Europese verkiezingen Cultuur en Media: Hoe pluriform mogen we zijn?’ stonden de positie van de dagbladpers en de publieke omroep en de cultuuragenda van Europa centraal.

Onder leiding van Ad ‘s-Gravesande kruisten Hans Maarten van den Brink (Mediafonds), Joop Daalmeijer (NPS) en Kees Spaan (Nederlandse Dagbladpers) kruisten hun degens met kandidaat-Europarlementariërs over het cultuur- en mediabeleid. Uitgangspunt voor de discussie vormde het spanningsveld tussen het Europa van de vrije markt enerzijds en de veilige bescherming die de cultuur en media nodig hebben om tot bloei te kunnen komen anderzijds.
Verslag debat Hoe pluriform mogen we zijn – debat 20 maart 2009