10 januari 2019

Conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie!’

LEES HET VOLLEDIGE VERSLAG VAN DE CONFERENTIE

Hoe kan de provincie zijn rol in het cultuurbeleid versterken? En de maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur beter benutten? Ga in gesprek met gedeputeerden, statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren, adviseurs, particuliere partijen en vertegenwoordigers van Rijk en gemeenten. Kom op 14 februari naar Cultuur Werkt voor de Provincie! dè Conferentie over cultuur in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.

Samen stellen we deze dag een overdrachtsdossier cultuur op voor nieuwe statenleden. Gedeputeerden en statenleden onderzoeken hoe de kunst-, cultuur- en erfgoedsector kan bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen waar zij voor staan. We voeren we dit gesprek aan de hand van de volgende vijf thema’s: Participatie en publieksbereik | Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit | Vernieuwend besturen | Economische groei en imago | Cultuur met de blik op Europa. Onder leiding van Janita Tabak.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade trapt af met een vergezicht over de grote ruimtelijke opgaven van dit moment en het culturele perspectief daarin.

Met onder meer (in willekeurige volgorde): de gedeputeerden Henri Swinkels (Noord-Brabant), Josan Meijers (Gelderland), Ger Koopmans (Limburg), Michiel Rijsberman (Flevoland), statenlid Karin Boelhouwer (GL Utrecht), lijsttrekker Anry Kleine Deters (D66 Drenthe), Nicolas Mansfield (Nederlandse Reisopera), Immie Jonkman (legacy LF2018), Ralph Keuning (Museum de Fundatie), Madelon de Demeijer (De Vondst), Warner Werkhoven (Kunstloc Brabant), en bijdragen van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, DutchCulture, European Cultural Foundation, Boekmanstichting en vele anderen! Ondersteund door OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen), lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92.

Praktische informatie

Datum: 14 februari 2019
Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1 in Apeldoorn
Tijd: 11.30 – 17.00 uur (inloop om 11.30, borrel van 16.15 tot 17.00)
Prijs: € 50 (inclusief lunch en borrel)
Aanmelden: klik hier

Achtergrondinformatie

U kunt hier de samenvattingen lezen van de partijprogramma’s in alle provincies, opgesteld door LKCA.
Bekijkt u hier de aanbevelingen aan provincies, van 339 culturele professionals, door LKCA geënquêteerd.
En hier kunt u zien welke partijen in alle provincies aan de verkiezingen deelnemen.
Kunsten ’92 maakte een flyer ‘Cultuur werkt voor de provincie’ met acht punten voor cultuur in het collegeakkoord
Voor erfgoed stelde OPEN de flyer ‘Ruimte voor Erfgoed’ op, OPEN is lid van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92

Programma

11.30 uur: Inloop

12.15 uur: Plenaire opening

 • welkom door moderator Janita Tabak
 • vergezicht door Rijksbouwmeester Floris Alkemade
 • pitches door gedeputeerden met cultuur in hun portefeuille

13.10 uur: Lunch

13.40 uur: Start paviljoens: wat worden de twee belangrijkste aanbevelingen per thema voor het overdrachtsdossier cultuur voor 2019-2023?

 • Paviljoen 1: Participatie en publieksbereik
  Hoe kunnen provincies eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen aan kunst, cultuur en erfgoed?
 • Paviljoen 2: Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
  Wat dragen kunst, cultuur en erfgoed bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de provincie?
 • Paviljoen 3: Vernieuwend besturen
  Hoe kan het cultuurbeleid in de provincie het beste worden georganiseerd?
 • Paviljoen 4: Economische groei en imago
  Hoe kunnen provincies kunst, cultuur en erfgoed beter benutten bij het bevorderen van economie en/of toerisme?
 • Paviljoen 5: Cultuur met de blik op Europa
  Welke kansen biedt Europa voor cultuur in de provincie?

15.15 uur: Plenaire afsluiting: presentatie overdrachtsdossier en reflectie door panel uit cultuur en politiek

16.15 uur: Borrel (tot 17.00 uur)

Deze conferentie wordt georganiseerd door het LKCA en Kunsten ’92, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie, de Raad van twaalf, NAPK en Cultuurconnectie.